DYREKTOR SZPITALA

mgr Krzysztof Grzesik

 

Z-ca DYREKTORA DS. LECZNICTWA

dr n. med. Małgorzata Kasprzyk – Żyszczyńska

Tel. (032) 6428090 wew. 40

 

Z-ca DYREKTORA DS. ORGANIZACYJNYCH

mgr inż. Karolina Wojtaszewska

Tel. (032) 6428090 wew. 31

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Śmiech

Tel. (032) 6428090 wew. 56

 

PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

mgr inż. Ewa Gęgotek

Tel. (032) 6428090 wew. 34

 

KIEROWNIK DS. PLANOWANIA I REHABILITACJI

mgr Kamil Glanowski

 

PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK

mgr Mieczysława Wypchał

Tel. (032) 6428090 wew. 52