DYREKTOR SZPITALA

mgr Krzysztof Grzesik

 

Z-ca DYREKTORA DS. LECZNICTWA

dr n. med. Małgorzata Kasprzyk – Żyszczyńska

Tel. (032) 6428090 wew. 40

 

Z-ca DYREKTORA DS. ORGANIZACYJNYCH

mgr inż. Karolina Wojtaszewska

Tel. (032) 6428090 wew. 31

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Śmiech

Tel. (032) 6428090 wew. 56

 

PEŁNOMOCNIK DS. SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ, JAKOŚCI I AKREDYTACJI 

mgr inż. Ewa Gęgotek

Tel. (032) 6428090 wew. 34

 

KIEROWNIK DS. PLANOWANIA I REHABILITACJI

mgr Kamil Glanowski

 

PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK

mgr Mieczysława Wypchał

Tel. (032) 6428090 wew. 52