Pracownia badań czynnościowych płuc jest wyposażona w spirometr: „abc PNEUMO”.

Spirometria jest podstawowym i najczęściej wykonywanym badaniem oceniającym sprawność wentylacyjną płuc. Mierzy ona objętości wydychanego i wdychanego powietrza oraz szybkości jego przepływu przez drogi oddechowe.