Zapytania ofertowe 2018 – PLIKI DO POBRANIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy  Z0/01/2018

„Dostawa środków dezynfekcyjnych i odkażających” 

Zapytanie ofertowe 
Formularz ofertowy
Załącznik nr 1Projekt Umowy
Załącznik nr 2Wykaz asortymentowy 
Załącznik nr 3 Pytania i odpowiedzi

Załącznik nr 1

 

Zapytania ofertowe 2017 – PLIKI DO POBRANIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZO/ 06 /2017

„Dostawa odczynników laboratoryjnych do stosowania w systemie manualnym microMGIT 

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1Odpowiedzi na pytania
Załącznik nr 2

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZO/ 05 /2017

Świadczenie usług pralniczych”

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZO/ 04 /2017

„Dostawę mięsa i produktów mięsnych”

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 
Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

Wynik http://www.wschp.pl/wp-content/uploads/2016/09/Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.jpg

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZO/03/2017

„Dostawa  jednorazowego drobnego sprzętu laboratoryjnego”
 

Zapytanie ofertowe 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZO/02/2017

„Dostawa artykułów piekarniczych”

 

Zapytanie ofertowe
Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy 2.225/ZO/01/2017

„Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników  oraz członków rodzin”

 

 

Zapytanie ofertowe
Wynik


Zapytania ofertowe 2016 – PLIKI DO POBRANIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP.I.2.225/0816 

„Dostawa mięsa i produktów mięsnych”

Zapytanie ofertowe
Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP.I.2.225/0716 

„Dostawa wyposażenia i drobnego sprzętu medycznego”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 
Załącznik nr 4 
Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

Wynik

Wynik

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP.I.2.225/06/16 

„Dostawa środków dezynfekcyjnych i odkażających”

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9 Załącznik nr 10
Załącznik nr 11

Załącznik nr 12
Załącznik nr 13

Załącznik nr 14
Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP.I.2.225/05/16 

„Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej”

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Uzupełniony załącznik nr 3 Aktualne załączniki
nr: 2 oraz 3
Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP .I.2.225 /03/16 

„Dostawa artykułów nabiałowych dla potrzeb kuchni szpitalnej
i małej gastronomii”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP .I.2.225 /02/16 

„Dostawa jednorazowego sprzętu do spirometrii i inhalacji”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP.I.2.225./01/16 

„Dostawa jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wynik

 

 

Archiwalne zapytania ofertowe znajdują się pod adresem: http://www.stara.wschp.pl/zapytaniaofertowe.php