V Zjazd Diagnozujących i Leczących Gruźlicę na temat “Gruźlica w Polsce – koniec czy początek”

Zapraszamy na transmisje z V Zjazdu Diagnozujących i Leczących Gruźlicę.