V Zjazd Diagnozujących i Leczących Gruźlicę na temat „Gruźlica w Polsce – koniec czy początek”

Zapraszamy na transmisje z V Zjazdu Diagnozujących i Leczących Gruźlicę.