20.08.2021r. Konferencja pn. „Rehabilitacja pulmonologiczna jako fundament w zakresie pomocy poszkodowanym przez covid, smog i z innych powodów utraty wydolności organizmu”

20 sierpnia 2021 r. odbędzie się konferencja pn. „Rehabilitacja pulmonologiczna jako fundament w zakresie pomocy poszkodowanym przez covid, smog i z innych powodów utraty wydolności organizmu”. Wydarzenie jest kontynuacją cyklicznych corocznych konferencji pod hasłem Ogólnopolska Konferencja pn.: „Finansowanie rehabilitacji pulmonologicznej w oddziałach szpitalnych i ośrodkach dziennych, a zanieczyszczenie powietrza – krakowski smog”. Jednakże ze względu na narastający problem epidemiologiczny dotyczący konieczności pomocy poszkodowanym przez covid w zakresie utraty wydolności płuc nastąpiła zmiana nazwy Konferencji.

W grupie ponad 2,6 mln ozdrowieńców (stan na 16.08.2021) niewątpliwie kilkanaście, a może kilkadziesiąt procent wymaga pomocy w powrocie do zdrowia. Obserwujemy (na grupie ponad 500 pacjentów wyleczonych w rehabilitacji pulmonologiczno – pokowidowe), jak ogromną wagę i znaczenie ma jak najszybsze podjęcie rehabilitacji. Osoby takie charakteryzują się obniżeniem jakości życia, wydolności a tym samym wydajności do pracy jak i samodzielnego pobytu w domu.

Pojawiło się ogromne wyzwanie organizacyjne; jak podołać zapotrzebowaniu na powrót do aktywności zawodowej oraz życiowej.

Konferencja pozwoli też na wymianę myśli naukowej dotyczącej doświadczeń w zakresie opieki rehabilitacyjnej nad ozdrowieńcami, jak i innymi osobami, u których nastąpiło obniżenie wydolności płuc. W powyższym zakresie chcemy podjąć aspekty medyczne, organizacyjne i dietetyczne. Liczymy, iż doświadczenie nabyte w realizacji rehabilitacji kilkuset osób oraz współpraca z ośrodkiem naukowym Szpitalem Uniwersyteckim CM UJ w Krakowie w osobie Prof. dr hab. Romana Nowobilskiego zwiększy siłę oddziaływania ośrodków medycznych na ozdrowieńców i u innych chorych na choroby płuc.

Chcemy również przekazać ogrom problemów życiowych na przykładzie kilku pacjentów w związku z przechorowaniem covid. Powinno to być jednym z argumentów do przyspieszenia i zwiększenia ilości szczepień.

Zostaną poruszone również zagadnienia dotyczące zdrowia w ramach zagrożeń smogiem, jak i efektów wprowadzanych programów ochrony środowiska.

Konferencja odbywa się w ramach obchodów Dni Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły tj. 115 rocznicy urodzin patrona Edmunda Wojtyły, starszego brata Świętego Jana Pawła II oraz 92 rocznicy wkopania kamienia węgielnego pod budowę prewentorium dla dzieci chorych na gruźlicę w Rabsztynie, a dzisiejszego Szpitala przez prezydenta Ignacego Mościckiego wraz z Biskupem Częstochowskim Ignacym Kubiną.