PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PLAN ZAMÓWIEŃ 2023

PLAN ZAMÓWIEŃ 2023_1 – aktualizacja 1

PLAN ZAMÓWIEŃ 2023_2– aktualizacja 2

PLAN ZAMÓWIEŃ 2023_3– aktualizacja 3

PLAN ZAMÓWIEŃ 2023_4– aktualizacja 4

PLAN ZAMÓWIEŃ 2022

PLAN ZAMÓWIEŃ 2022 – aktualizacja 12

Rok 2023- BIEŻĄCE ZAMÓWIENIA

ZP.I.2.224/09/23

Zakup i montaż nowoczesnego systemu krioterapii

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-6eed12fe-ea4f-11ed-9355-06954b8c6cb9

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6eed12fe-ea4f-11ed-9355-06954b8c6cb9

ZP.I.2.224/07/23

„Dostawa wyposażenia w sprzęt do budynku ORD i rehabilitacji ambulatoryjnej oraz dostawa wyposażenia w budynku głównym MSCHPIR”

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-024ef3a2-ce44-11ed-9355-06954b8c6cb9

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-024ef3a2-ce44-11ed-9355-06954b8c6cb9

ZP/08/2023

„Dostawa nabiału dla potrzeb Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-99e5122b-c97b-11ed-9355-06954b8c6cb9

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-99e5122b-c97b-11ed-9355-06954b8c6cb9

ZP.I.2.224/06/23

„Sukcesywna dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika na azot medyczny oraz butli na tlen medyczny”

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-99a65db5-b361-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-99a65db5-b361-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

ZP.I.2.224/05/23

„Sukcesywna dostawa rękawiczek i maseczek jednorazowych dla potrzeb MSCHPiR w Jaroszowcu”

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-e4a653ca-adfd-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e4a653ca-adfd-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

ZP.I.2.224/03/23

Dostawa urządzeń dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-55457e49-a170-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-55457e49-a170-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

ZP.I.2.224/04/23

„Dostawa urządzeń do hydroterapii dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”.

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-a6acf2b8-a0aa-11ed-9236-36fed59ea7dd

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000072617%2F01

ZP.I.2.224/02/23

Dostawa pieczywa i artykułów mięsnych dla potrzeb Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-0b301bc7-9d75-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0b301bc7-9d75-11ed-94da-6ae0fe5e7159

ZP.I.2.224/01/23

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych celem dostosowania pomieszczeń w budynku głównym szpitala do wymogów pomieszczeń łóżkowych i działalności w obrębie rehabilitacji.

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-8249376f-965b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8249376f-965b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Rok 2022

ZP.I.2.224/25/22

„Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych dla potrzeb Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-770f1207-7ae1-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-770f1207-7ae1-11ed-94da-6ae0fe5e7159

ZP.I.2.224/24/22

„Dostawa analizatora mikrobiologicznego dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-8be40912-7008-11ed-abdb-a69c1593877c

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8be40912-7008-11ed-abdb-a69c1593877c

ZP.I.2.224/ 22 /22

„Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w Małopolskim Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej”

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-47e06ce6-641e-11ed-aea3-5a7c432eaced

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-47e06ce6-641e-11ed-aea3-5a7c432eaced

ZP.I.2.224/23/22

„Dostawa analizatora mikrobiologicznego dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-0af102fa-6433-11ed-aea3-5a7c432eaced

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dac659-7893-e9c4-bb66-760011c2aba7

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia 

Załączniki do SWZ

Odpowiedź na zapytanie

Zmiana SWZ

ZP.I.2.224/21/22

„Wyposażenie kuchni szpitalnej Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i
Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-c503ec5d-601d-11ed-9171-f6b7c7d59353

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c503ec5d-601d-11ed-9171-f6b7c7d59353

ZP.I.2.224/20/22

Modernizacja pomieszczeń  kuchni szpitalnej wraz z wyposażeniem jadalni  w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-fe545009-5074-11ed-8832-4e4740e186ac

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fe545009-5074-11ed-8832-4e4740e186ac

ZP.I.2.224/19/22

 ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIORU, TRANSPORTU I UTYLIZACJI ODPADÓW MEDYCZNYCH

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-f3f09f8a-504d-11ed-9171-f6b7c7d59353

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f3f09f8a-504d-11ed-9171-f6b7c7d59353

ZP.I.2.224/18/22

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych celem dostosowania pomieszczeń w budynku głównym szpitala do wymogów pomieszczeń łóżkowych i działalności w obrębie rehabilitacji”.

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-0e14af66-4aeb-11ed-9171-f6b7c7d59353

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0e14af66-4aeb-11ed-9171-f6b7c7d59353

ZP.I.2.224/17/22

„Wyposażenie kuchni szpitalnej Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i
Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-2f4caee5-3a76-11ed-9171-f6b7c7d59353

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2f4caee5-3a76-11ed-9171-f6b7c7d59353

ZP.I.2.224/16/22

Doposażenie Laboratorium
w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-d32ce255-1249-11ed-8c68-c68bc3dc99bc

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d32ce255-1249-11ed-8c68-c68bc3dc99bc

ZP.I.2.224/15/22

„Zakup i montaż nowoczesnego systemu krioterapii- Kriokomora dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły ”

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-c72f5c7a-0e47-11ed-8000-d680d39e541a

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c72f5c7a-0e47-11ed-8000-d680d39e541a

ZP.I.2.224/13/22

„Modernizacja kuchni szpitalnej z jadalnią”

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-4827675b-fc5e-11ec-9a86-f6f4c648a056

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-af8464f5-010f-11ed-9a86-f6f4c648a056

ZP.I.2.224/12/22

Zakup łóżek szpitalnych wraz z materacami oraz pościeli medycznej  dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc

i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-af8464f5-010f-11ed-9a86-f6f4c648a056

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-af8464f5-010f-11ed-9a86-f6f4c648a056

ZP.I.2.224/14/22

Dostawa pieczywa i artykułów mięsnych dla potrzeb Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-89b32c4d-fc65-11ec-9a86-f6f4c648a056

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ff4f84a-e894-11ec-9a86-f6f4c648a056

ZP.I.2.224/11/22

Modernizacja kuchni szpitalnej z jadalnią

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-2ff4f84a-e894-11ec-9a86-f6f4c648a056

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

Link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ff4f84a-e894-11ec-9a86-f6f4c648a056

ZP.I.2.224/10/22

Dostawa mięsa, podrobów i wędlin dla potrzeb Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-74061ede-e646-11ec-9a86-f6f4c648a056

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-74061ede-e646-11ec-9a86-f6f4c648a056

Bezpośredni link do OGŁOSZENIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000197638%2F01

ZP.I.2.224/07/22

Dostawa niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły.

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-72031ba9-e1b1-11ec-9a86-f6f4c648a056

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-72031ba9-e1b1-11ec-9a86-f6f4c648a056

ZP.I.2.224/09/22

Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla potrzeb Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-a686db9f-db5d-11ec-9a86-f6f4c648a056

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a686db9f-db5d-11ec-9a86-f6f4c648a056

Bezpośredni link do OGŁOSZENIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000176950%2F01

           

ZP.I.2.224/08/22

Dostawa mięsa, podrobów i wędlin dla potrzeb Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-82f42559-d5c3-11ec-9a86-f6f4c648a056

Bezpośredni link do POSTĘPOWANIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-82f42559-d5c3-11ec-9a86-f6f4c648a056

Bezpośredni link do OGŁOSZENIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000163144%2F01

ZP/06/2022

Demontaż istniejących dwóch dźwigów w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc I Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły.

Link do postepowania :

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000135968%2F01

ZP.I.2.224/05/22   

Doposażenie Laboratorium
w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

Wszelka korespondencja oraz pozostałe informacje  i załączniki ( ogłoszenie, swz z załącznikami)  dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się  pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4b20109b-ae97-11ec-baa2-b6d934483bfb

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-4b20109b-ae97-11ec-baa2-b6d934483bfb

link bezpośrednio do OGŁOSZENIA:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/08da10bb-8d5d-6e49-0a49-70000115a9e7

ZP/03/2022

 „Dostawa i montaż dwóch dźwigów dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”

link bezpośrednio do OGŁOSZENIA:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000080916%2F01

ZP.I.2.224/04/22            

Dostawa artykułów nabiałowych dla potrzeb Kuchni i Małej Gastronomi Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

Wszelka korespondencja oraz pozostałe informacje  i załączniki ( ogłoszenie, swz z załącznikami)  dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się na profilu nabywcy Zamawiającego pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bd629818-9fa8-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-bd629818-9fa8-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

link bezpośrednio do OGŁOSZENIA:
Uzupełnienie wyniku
ZP.I.2.224/01/22            

Budowa  odrębnego Pawilonu Rehabilitacji wraz z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w Budynku „Rybnik”
 „zaprojektuj i wybuduj”

Wszelka korespondencja oraz pozostałe informacje  i załączniki ( ogłoszenie, swz z załącznikami)  dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się na profilu nabywcy Zamawiającego pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-966666e5-836d-11ec-83b1-bea871b78b5b

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-966666e5-836d-11ec-83b1-bea871b78b5b

link bezpośrednio do OGŁOSZENIA:
ZP.I.2.224/02/22            

„Dostawa i montaż dwóch dźwigów dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”. 

Wszelka korespondencja oraz pozostałe informacje  i załączniki ( ogłoszenie, swz z załącznikami)  dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się na profilu nabywcy Zamawiającego pod adresem:https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000038629%2F01

link bezpośrednio do postępowania: