ORDYNATOR ODDZIAŁU

p.o. Ordynatora Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc

lek. med. Małgorzata Molska – Borówka 

Specjalista Chorób Płuc

Specjalista Chorób Wewnętrznych

p.o. Ordynatora Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc

lek. med. Agnieszka Zygmunt 

Specjalista Chorób Płuc

Specjalista Chorób Wewnętrznych

Dyżurka lekarska tel. (032) 6428090 wew. 33

   

Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc dzieli się na dwa pododdziały:

– Pododdział Gruźlicy – prowadzi leczenie przeciwprątkowe gruźlicy płuc, w tym gruźlicy wielolekoopornej i mykobakterioz, ze szczególnym wskazaniem na leczenie długoterminowe. Oddział prowadzi też następującą diagnostykę: badania bakteriologiczne, lekooporności, RTG, BF, TK. Do diagnostyki pacjenci najczęściej kierowani są z poradni pulmonologicznych, ogólnych, a także szpitali z województwa małopolskiego oraz sąsiadujących powiatów województwa śląskiego.

– Pododdział Chorób Płuc – leczy pacjentów z zaostrzeniami przewlekłych chorób układu oddechowego – przewlekła obturacyjna choroba Płuc ( POChP), przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc, rozstrzenie oskrzeli, astma oskrzelowa, choroby śródmiąższowe płuc, nowotwory płuc wraz z ostrymi stanami zapalnymi; ostre zapalenie płuc i oskrzeli, wysiękowe zapalenie opłucnej zatorowość płuc i ostrymi stanami zapalnymi, prowadzi diagnostykę w zakresie układu oddechowego. Wykonuje zdjęcia RTG, podstawowe badania laboratoryjne (w tym gazometrie), bronchofiberoskopię i spirometrię. Badania histopatologiczne przesyłane są do placówki specjalistycznej. Badania tomografii komputerowej, konsultacje torakochirurgiczne i onkologiczne wykonywane są w specjalistycznych szpitalach. Po zakończeniu diagnostyki i ustaleniu rozpoznania pacjenci kierowani są do dalszego leczenia na miejscu w Oddziale Rehabilitacji Oddechowej, leczenia w ośrodkach o wyższym poziomie referencyjnym lub leczenia ambulatoryjnego, w zależności od potrzeb.

 

kadra medyczna
Kadra medyczna Oddziału