ZARZĄDZENIE Nr 12/2019

wpis w: Bez kategorii 0

W sprawie: skrócenia czasu pracy pracownikom pracującym w dniu 24.12.2019 r. oraz w dniu 31.12.2019 r. do godziny Zarządzenie 12.201912:00.