Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi Społeczne i Zdrowotne w regionie

.

Całkowite koszty zadania dotyczące Szpitala w tym :

Całkowite koszty kwalifikowane : 1 176 470,59

Kwota dofinasowania: 1 176 470,59

Wkład własny : 176 470,59

Realizacja projektu : 01.06.2021 – 31.12.2022

Krótki opis projektu:

Celem projektu pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Medyczny 3” jest kontynuacja jest podjęcie działań związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem  COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym.

W ramach Projektu zostanie zakupiony m.in.:

 1. Łóżko szpitalne wraz z materacem 48 szt.
 2. Nebulizatory 9 szt.
 3. Pompy strzykawkowe wraz z stojakiem 3 szt.
 4. Pościel medyczna 160 szt.
 5. Pulsoksymetry 2 szt.
 6. Aparat EKG 1 szt.
 7. Wózek reanimacyjny 1 szt.
 8. Aparat do mierzenia ciśnienia, elektryczny wraz z wyposażeniem 3 szt.
 9. Defibrylator z wyposażeniem 1 szt.
 10. Analizator mikrobiologiczny 1 szt.
 11. Wirówka – wanna kończyn górnych  1 szt.
 12. Wirówka – wanna kończyn dolnych 1 szt.
 13. Wirówka – wanna do kąpieli wirowych 1 szt.
 14. Osprzęt do UGUL-a (zestaw) 1 szt.
 15. Kamizelka wymienna do urządzeń Hill-Rom 20 szt.
 16. Analizator do badań przesiewowych 1 szt.
 17. Aqavibron 1 szt.
 18. Kozetki medyczne 10 szt.
 19. Stół rehabilitacyjny regulowany elektrycznie 5 szt.

Liderem Projektu jest Województwo Małopolskie, a Projekt realizuje Biuro Inwestycji Strategicznych, które odpowiada za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, pozyskanie środków UE i ich późniejsze  rozliczenie. Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu zawarł Umowę o partnerstwie  nr IXA/158/IS/22 E w dniu 22.04.2022 na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „ Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3” planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020