Narastające zanieczyszczenia środowiska, palenie papierosów oraz procesy starzenia się są głównymi, obserwowanymi przez nas powodami, z którymi kierowani są pacjenci do rehabilitacji płuc. Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej świadczy usługi w rodzaju rehabilitacji pulmonologicznej oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej. Rehabilitacja pulmonologiczna (oddechowa) polega na rehabilitacji pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, głownie: POChP, przewlekłym zapaleniem oskrzeli, astmą oskrzelową, rozstrzeniami oskrzeli. Przewlekłe choroby układu oddechowego charakteryzują się okresowymi zaostrzeniami (jesień/zima, wiosna), wymagają systematycznego leczenia (do końca życia) i okresowej rehabilitacji w warunkach szpitalnych. Oddział prowadzi ponadto rehabilitację pacjentów po zabiegach chirurgicznych w klatce piersiowej. Rehabilitacja oddechowa stosowana jest po to by pomóc ludziom cierpiącym na schorzenia i upośledzenia układu oddechowego zachować jak największą wydajność oddechową.

Głównym celem rehabilitacji oddechowej jest udrożnienie kanałów przepływu powietrza, a co za tym idzie, odwracanie objawów i procesów patofizjologicznych, prowadzących do niewydolności oraz poprawa ogólnego stanu zdrowia. Na proces rehabilitacji składają się ćwiczenia fizyczne, rehabilitacja oddechowa, ćwiczenia mięśni oddechowych oraz nauka relaksacji. Terapia oddechowa obejmuje techniki kontrolowania oddechu i zabiegi mające na celu toaletę drzewa oskrzelowego (drenaż ułożeniowy, oklepywanie i masaż wibracyjny) oraz aerozoloterapię. Ćwiczenia fizyczne prowadzone są w grupach i indywidualnie. Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej posiada doskonale wyposażone do tego celu sale rehabilitacyjne, sale przeznaczone do prowadzenia aerozoloterapii oraz wykwalifikowany
i doświadczony personel przyjazny pacjentowi. Rehabilitacja Pulmonologiczna realizowana jest na obszarze północno -zachodniej części województwa małopolskiego, na płaskowyżu krakowsko-częstochowskim, wśród rozległych lasów iglastych (głównie sosnowych), w sąsiedztwie Pustyni Błędowskiej oraz w obrębie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Obszar wokół Szpitala charakteryzuje się dużym urozmaiceniem przyrodniczo-krajobrazowym, które znajduje odzwierciedlenie również w statusie ochronnym obszarów. Warunki geograficzne i klimatyczne terenu, na którym umiejscowiony jest Szpital bardzo korzystnie wpływają na proces leczenia
i rehabilitacji pacjentów z chorobami układu oddechowego. Powietrze nasycone olejkami eterycznymi tworzy tu wspaniały mikroklimat, określone jako suche
i balsamiczne idealne jest do leczenia chorób płuc. Rokrocznie celem rehabilitacji oddechowej kierowanych jest około 1 500 pacjentów.

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły posiada 44 zakontraktowanych łóżek dla Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej. Dobrą opinię
o rehabilitacji pulmonologicznej potwierdzają wyniki analiz. Odnotowujemy poprawę oceny wskaźników wydolności oddechowej pacjentów pulmonologicznych u 90% osób. Wynik ten wykazuje pozytywny wpływ rehabilitacji na ogólna poprawę zdrowia i zwiększenie wydolności oddechowej pacjentów.

Dbając  o najwyższe standardy leczenia i rehabilitacji płuc zostały zakupione dwa urządzenia do pomiaru pyłów zanieczyszczonych. Śledząc internetową mapę zanieczyszczeń można przyjąć, iż lokalizacja Szpitala jest jedną z najczystszych na mapie województwa małopolskiego i śląskiego.

Szanowni Państwo.

Aby uzyskać informacje o prognozowanym terminie przyjęcia do Szpitala celem rehabilitacji pulmonologicznej lub ogólnoustrojowej, jak również planowanym terminie wizyty na Oddział Rehabilitacji Dziennej, należy zwrócić się do Szpitala celem pozyskania indywidualnego numeru pacjenta. Po weryfikacji osoby zwracającej się o przekazanie numeru, zachowując przepisy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych zostanie przekazany numer, który po wpisaniu do programu pozwoli na uzyskanie informacji o prognozowanym terminie.

Ze względu na zmiany wynikające z przyjętych procedur, w szczególności zmian związanych z ilością pacjentów do przyjęcia w trybie pilnym, jak również w wyniku korekt wielkości kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia terminy te nie są terminami wiążącymi i mają charakter poglądowy.

Terminy mają charakter poglądowy i mogą ulec przyspieszeniu, ze względu na rezygnacje

Dyrektor Krzysztof Grzesik

Kalendarz przyjęć- rehabilitacja pulmonologiczna