Ordynator:

lek. med. Krzysztof Barczyk

specjalista II stopnia w zakresie chorób płuc

tel.: (032) 642-80-90 wew. 22

 

 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych – całodobowe świadczenia udzielane pacjentom wymagającym kompleksowych czynności rehabilitacyjnych. Szpital zapewnia całodobowy nadzór lekarski i pielęgniarski.

Celem rehabilitacji ogólnoustrojowej jest stosowanie kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych pacjentom po urazach, zabiegach operacyjnych, w zaostrzeniach chorób przewlekłych; przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej; zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym oraz zdolności do pracy i zarobkowania.

Przeciwwskazania do rehabilitacji:

 • niestabilny stan kliniczny
 • niewyrównana niewydolność krążenia
 • ostra niewydolność oddechowa
 • choroby zapalne i gorączkowe
 • odleżyny
 • zespół psychoorganiczny (nasilony)
 • brak minimum motywacji do ćwiczeń

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach oddziału stacjonarnego jest wystawiane przez lekarzy oddziałów:

 • neurologicznych
 • neurochirurgicznych
 • urazowo- ortopedycznych
 • reumatycznych
 • chorób wewnętrznych
 • onkologicznych
 • ginekologicznych
 • urologicznych

oraz w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych przez lekarzy poradni:

 • rehabilitacyjnych
 • urazowo- ortopedycznych
 • neurologicznych
 • reumatologicznych

Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna (lub kopia) potwierdzająca rozpoznanie.

Kwalifikacji do rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych dokonuje lekarzy oddziału rehabilitacyjnego, po ocenie stanu zdrowia i na podstawie dokumentacji medycznej.

Czas trwania rehabilitacji wynosi 3-6 tygodni.