1 grudnia 2014 roku w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły rozpoczął swą działalność Ośrodek Rehabilitacji Dziennej. Jest to forma leczenia szpitalnego polegająca na przebywaniu pacjenta na oddziale rehabilitacyjnym tylko w dzień, na czas trwania zabiegów rehabilitacyjnych. Okres rehabilitacji wynosi 15 dni zabiegowych. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej świadczy usługi min. z zakresu: Kinezyterapii, Hydroterapii, Masażu Leczniczego, Terapii Psychologicznej, Terapii Zajęciowej.

Szpital dysponuje aparaturą i sprzętem niezbędnym do realizacji rehabilitacji pulmonologicznej

i ogólnoustrojowej. Wśród nich m.in.:

 • Krioterapia

Krioterapia miejscowa polega na miejscowym ochłodzeniu tkanek za pomocą par azotu lub dwutlenku węgla. Zabieg przynosi bardzo dobre efekty terapeutyczne, przez co jest chętnie stosowany przez pacjentów. Wykazuje on działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz przeciwobrzękowe. Dzięki temu jest często stosowany przy świeżych urazach zarówno układu kostno-stawowego, jak i tkanek miękkich.

Główne wskazania do stosowania krioterapii miejscowej to:

 • wczesne stany po urazach oraz przeciążeniach układu kostno-stawowego,
 • obrzęki po złamaniach i zwichnięciach we wczesnym stadium,
 • krwawienia,
 • stłuczenia, krwiaki i inne urazy tkanek miękkich nie później niż 4-5 dni od ich wystąpienia,
 • ostre stany zapalne stawów i tkanek miękkich,
 • pourazowe przykurcze stawów,
 • ostre stany bólowe różnego pochodzenia.
 • Fala uderzeniowa

Terapia falą uderzeniową (ESWT) wykorzystuje wysokoenergetyczną falę mechaniczną. Fala charakteryzuje się skokowym ciśnieniem, brakiem okresowości oraz wysoką amplitudą. Typową cechą fali uderzeniowej jest to, że prędkość jej rozchodzenia jest większa od prędkości rozchodzenia się fali akustycznej. W rehabilitacji falę uderzeniową wykorzystuje się przede wszystkim ze względu na jej działanie analgetyczne (zmniejszające dolegliwości bólowe) oraz stymulujące regenerację tkanek.

 • Hydroterapia

Kąpiel wirowa kończyn jest zabiegiem z zakresu hydroterapii.  Kąpiel wirowa kończyn należy do częściowych kąpieli z działu hydroterapii. Wirujący ruch wody powoduje masaż skóry w okolicy poddawanej zabiegowi. Prowadzi to do przekrwienia, szybszego wchłaniania obrzęków i rozluźnienia mięśni w danej okolicy. Zabieg jest bardzo dobrze tolerowany przez pacjentów i może być wykonywany w większości schorzeń dotyczących kończyn dolnych lub górnych. Wykonuje się go na zlecenie lekarza.

 • Kinezyterapia (rowery eliptyczne , orbitreki , rotory kończy górnych i dolnych z oporem wodnym)

Kinezyterapia (kinesis – ruch, therapeia – leczenie) to inaczej leczenie ruchem lub rehabilitacja ruchowa.
Jej podstawą są ćwiczenia fizyczne o charakterze leczniczym, czyli gimnastyka lecznicza. Celem kinezyterapii jest przywrócenie lub utrzymanie choremu całkowitej lub częściowej sprawności fizycznej. Dzięki kinezyterapii można przywrócić prawidłową ruchomość w stawach oraz siłę i wytrzymałość mięśni, pobudzić i poprawić czynności ośrodkowego układu nerwowego, poprawić pracę układu oddechowego i sercowo-naczyniowego, korygować wad postawy ciała i nieprawidłowe nawyki ruchowe, a także przystosować chorego do życia w przypadku trwałej niepełnosprawności.

 • Aqawibron

Częstotliwość drgań specjalnie opracowanych gumowych membran daje doskonałe wyniki rehabilitacyjne: regeneruje tkanki, poprawia sprężystość mięśni, zwiększa ruchomość stawów i ogólnie poprawia samopoczucie człowieka. Umożliwia przeprowadzenie zabiegu masażu „na sucho” (bez konieczności zanurzenia w wodzie) poprzez podłączenie urządzenia do kranu z wodą lub podczas kąpieli. Aquavibron umożliwia przeprowadzanie terapii dla ogromnej ilości schorzeń i zaburzeń.

 • Pole magnetyczne niskiej częstotliwości (magnetronik)

Do zabiegu potocznie zwanym magnetronikiem wykorzystywane jest pole magnetyczne niskiej częstotliwości. Biostymulacja polem magnetycznym powoduje poprawę ukrwienia co skutkuje lepszym wykorzystaniem tlenu przez komórki. Podczas terapii dochodzi do pobudzenia procesów regeneracyjnych na poziomie komórkowym. Pole magnetyczne przenika równomiernie przez wszystkie tkanki ciała ludzkiego. Zaletą tego zabiegu jest możliwość wykonywania go przez ubranie, opatrunki gipsowe, bandaże. Można stosować go również u osób
z endoprotezą lub innymi wszczepionymi implantami metalowymi.

Działanie terapeutyczne:

 • przeciwbólowe,
 • przyspiesza procesy regeneracyjne,
 • poprawia odżywianie tkanek,
 • stymuluje odnowę kolagenu,
 • poprawia krążenie obwodowe.

Dzięki zaangażowaniu społecznemu w ramach Budżetu Obywatelskiego zwyciężył projekt pn. „Wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w sprzęt rehabilitacyjny i uporządkowanie terenu parku wokół Szpitala”, na który głosowało ponad 3,5 tys. mieszkańców powiatu olkuskiego, została  otwarta „Pracownia hydroterapii”, w której zgromadzone są urządzenia do terapii wodnej.

Dział (pracownia) fizjoterapii – Rehabilitacja Ambulatoryjna

Od 2017 roku Szpital oferuje świadczenia ambulatoryjne realizowane w ramach Rehabilitacji Ambulatoryjnej oraz Poradni Rehabilitacyjnej i Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

Szanowni Państwo

Aby uzyskać informacje o prognozowanym terminie przyjęcia do Szpitala celem rehabilitacji pulmonologicznej lub ogólnoustrojowej, jak również planowanym terminie wizyty na Oddział Rehabilitacji Dziennej, należy zwrócić się do Szpitala celem pozyskania indywidualnego numeru pacjenta. Po weryfikacji osoby zwracającej się o przekazanie numeru, zachowując przepisy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych zostanie przekazany numer, który po wpisaniu do programu pozwoli na uzyskanie informacji o prognozowanym terminie.

Ze względu na zmiany wynikające z przyjętych procedur, w szczególności zmian związanych z ilością pacjentów do przyjęcia w trybie pilnym, jak również w wyniku korekt wielkości kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia terminy te nie są terminami wiążącymi i mają charakter poglądowy.

Terminy mają charakter poglądowy i mogą ulec przyspieszeniu, ze względu na rezygnacje

Dyrektor Krzysztof Grzesik

Kalendarz przyjęć- ośrodek rehabilitacji dziennej