Laboratorium wykonuje badania bakteriologiczne prątka gruźlicy.

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne – Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy
Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu 32-310 Jaroszowiec,
ul. Kolejowa 1a tel. 736 669 537 lub 32 642 80 90 wew. 29

Zadaniem laboratorium jest wykonywanie badań mikrobiologicznych w kierunku prątka gruźlicy – zgodnie z obowiązującą metodyką i zaleceniami jednostek referencyjnych.
Badania są wykonywane dla oddziałów szpitala, zewnętrznych jednostek ochrony zdrowia
(na podstawie zawieranych umów).

W Szpitalu i w Laboratorium jest wdrożony, utrzymywany i doskonalony System Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008.

Laboratorium jest wpisane do ewidencji laboratoriów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych pod numerem 3530.

Wiarygodność uzyskanych wyników badań zapewniają prowadzone kontrole wewnątrz laboratoryjne na każdym etapie diagnostycznym, uczestnictwo w zewnętrznej ocenie jakości badań organizowanej przez Krajowe Laboratorium Referencyjne Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie oraz ścisła współpraca z Małopolskim Centralnym Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy w Krakowie.

Dla oddziałów Szpitala laboratoryjne badania analityczne oraz mikrobiologiczne ( za wyjątkiem diagnostyki w kierunku gruźlicy ) wykonuje laboratorium, z którym aktualnie Szpital posiada zawartą umowę. 

Załączniki:

  1. Zlecenie na badanie w kierunku prątka gruźlicy
  2. Instrukcja dotycząca pobrania plwociny do badania w kierunku prątka gruźlicy

Certyfikat z zewnętrznej kontroli jakości badań

izba przyjęć 

Certyfikat  

Świadectwo Diagnostyka Gruźlicy

Zaświadczenie z COBJwDL z badań RKZ

Certfikat Labquality