Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej

Magister Farmacji Arkadiusz Ostręga

Tel. (032) 642.80.90 wew. 44

Dział farmacji znajduje się w budynku administracji Szpitala.

Dział Farmacji zaopatruje oddziały Szpitala w leki, artykuły sanitarne i środki dezynfekcyjne.