W ramach Małopolskiej Traczy Antykryzysowej Pakiet Medyczny III został zakupiony Analizator Mikrobiologiczny GeneXepert – system GeneXpert umożliwia szybko, precyzyjnie i łatwo wykonać oznaczenia w kierunku wielu zakażeń m.in. dokładniejszą diagnostykę gruźlicy.

W ramach zakupionego analizatora w MSCHPiR w Jaroszowcu możemy wykonywać używając ww. system testy: badanie lekowrażliwości prątka gruźlicy, szybkie wykrywanie SARS-CoV-2, grypy A, grypy B i RSV, Clostridioides difficile.

System GeneXpert firmy Cepheid umożliwia szybko, precyzyjnie i łatwo wykonać oznaczenia w kierunku wielu zakażeń.

W MSCHPiR w Jaroszowcu możemy wykonywać używając ww. system testy:

1. Xpert MTB/RIF – zapewnia szybszą i dokładniejszą diagnostykę gruźlicy, test ten wykrywa jednocześnie kwas DNA MTBC jak i oporność na ryfampicynę. Wynik dostępny do 90 minut.

2. Xpert MTB/XDR pozwala na szybkie molekularne badanie lekowrażliwości. W połączeniu z zajmującym kluczową pozycję testem Xpert MTB/RIF Ultra, test Xpert MTB/XDR umożliwia wykrycie w jednym badaniu mutacji powiązanych z opornością na izoniazyd, fluorochinolony, leki do wstrzykiwań drugiego rzutu (SLID: amikacyna, kanamycyna, kapreomycyna) i etionamid, z wykorzystaniem 10-kolorowej technologii GeneXpert; w czasie 90 minut

3. Xpert Xpress SARS-CoV-2 – szybkie wykrywanie SARS-CoV-2 w ciągu 30 minut

4. Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV – szybkie wykrywanie i różnicowanie SARS-CoV-2, grypy A, grypy B i RSV w około 40 minut

5. Xpert Carba-R – wykrywanie i różnicowanie KPC,NDM,VIM,IMP i OXA-48 w czasie 50 minut

6. Xpert C.difficile BT – wykrywanie zakażenia Clostridioides difficile przy pomocy identyfikacji toksyny B, toksyny binarnej i rozróżnienia szczepu O27 w czasie do 50 minut.