Rok 2021- BIEŻĄCE ZAMÓWIENIA

DOSTAWA RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH dla potrzeb Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”

ZP.I.2.224/08/21

Ogłoszenie SWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku BZP

SWZ_doc

SWZ_I ZAŁACZNIKI PDF

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 1A do SWZ

Załącznik nr 2a do SWZ

Załącznik nr 2b do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Informacja o zmianie terminu składania ofert oraz treści SWZ

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

link do postępowania miniPortal:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7e2e2da3-f61f-4367-a88f-d27064ad1ee7

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania_2

Informacja z otwarcia ofert 

Zawiadomienie o wyniku 

Sprostowanie Zawiadomienia o wyniku

Zawiadomienie o wyniku 14.02.2022 r.

Sprostowanie Zawiadomienia o wyniku(wyniku z dnia 14.02.2022 r.)

Zawiadomienie o wyniku z dn. 07.03.2022

DOSTAWA JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU i MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH dla potrzeb Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”

ZP.I.2.224/07/21

Ogłoszenie SWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyniku BZP

SWZ_doc

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 1A do SWZ

Załącznik nr 2a do SWZ

Załącznik nr 2b do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

link do postępowania miniPortal:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b723aa72-bb7f-49da-b5a0-b29e904dcddd

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Odpowiedzi na pytania Informacja z otwarcia ofert 

Zawiadomienie o wyniku – częściowe rozstrzygnięcie

Zawiadomienie o wyniku – częściowe rozstrzygnięcie cz 2

„Doposażenie Oddziałów Rehabilitacji w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu

ZP.I.2.224/06/21

Ogłoszenie SWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku BZP

SWZ i załączniki pdf

SWZ_doc

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 1.1 do SWZ

Załącznik nr 1.2 do SWZ

Załącznik nr 2a do SWZ

Załącznik nr 2b do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

link do postępowania miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5795057c-98b7-4572-b9d0-e589de9a6148

Załącznik nr 1.1 do SWZ wersja po zmianie  z dn 26.10.2021

Informacja o zmianie terminu składania ofert oraz treści SWZ

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Odpowiedzi na pytania Informacja z otwarcia ofert 

Zawiadomienie o wyniku 

„Doposażenie Oddziałów Rehabilitacji w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu

ZP.I.2.224/05/21

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku BZP

SWZ_doc

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 1.1 do SWZ

Załącznik nr 1.2 do SWZ

Załącznik nr 2a do SWZ

Załącznik nr 2b do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

link do postępowania miniPortal  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7de1bf45-3d99-4046-bf96-45f056942417

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Odpowiedzi na pytania Informacja z otwarcia ofert 

Zawiadomienie o wyniku 

„Doposażenie Oddziałów Rehabilitacji w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu

ZP.I.2.224/04/21

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyniku BZP

SWZ_pdf

SWZ_doc

Załączniki do SWZ edytowalne

Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 1.1 do SWZ

Załącznik nr 1.2 do SWZ

Załącznik nr 2a do SWZ

Załącznik nr 2b do SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ

Załącznik nr 4 do SWZ

Załącznik nr 5 do SWZ

link do postępowania miniPortal  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1ee22067-9500-4f73-bdbf-ff1427ef1404

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania cz. II

Odpowiedzi na pytania cz. III

Informacja z otwarcia ofert 

Zawiadomienie o wyniku 

Sprostowanie Zawiadomienia o wyniku 

„Dostawa produktów leczniczych dla potrzeb Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu”

ZP.I.2.224/03/21

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku BZP

SWZ

Załączniki do SWZ edytowalne

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1fe7f550-3a50-4733-bd81-5cdf176df980

SWZ  zmiany

Załącznik 1a do SWZ OSTATECZNA WERSJA

Informacja o zmianie terminu składania ofert  

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytania 3

Odpowiedzi na pytania 4

Informacja z otwarcia ofert 

Zawiadomienie o wyniku 

„Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego wraz z uruchomieniem dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w zakresie 3 zadań”

ZP.I.2.224/02/2021

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o zmianie terminu składania ofert  

Ogłoszenie o wyniku BZP

SWZ

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/aca5d778-9d21-4ddb-b300-3c0831e15159

Załączniki do SWZ edytowalne

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Odpowiedzi na pytania Informacja z otwarcia ofert 

Zawiadomienie o wyniku 

Sprostowanie Zawiadomienia o wyniku 

” Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły wraz z dostawą niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej”

ZP.I.2.224/1/2021

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Informacja o zmianie terminu składania ofert  

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 2

SWZ

SWZ  zmiany

ujednolicona treść SWZ

ujednolicona treść SWZ 2

Wyjaśnienie treści SWZ

2021-04-26 – odp. na pytania II + zmiana terminu

Unieważnienie postępowania

PLAN ZAMÓWIEŃ 2020

PLAN ZAMÓWIEŃ 2020 – AKTUALIZACJA

Rok 2020- BIEŻĄCE ZAMÓWIENIA

„Zakup urządzenia do pozyskiwania tlenu z powietrza ( koncetrator tlenu) wraz z pomieszczeniem kontenerowym, wymianą stacji redukcji oraz dokończenie rozprowadzenia pozostałych punktów tlneu”

ZP.I.2.224/17/2020

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 2

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Tekst Jednolity SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Dokumentacja instalacji gazów medycznych – Rysunek nr 1

Dokumentacja instalacji gazów medycznych – Rysunek nr 2

Dokumentacja instalacji gazów medycznych – Rysunek nr 3

Informacja z otwarcia ofert 

Wynik

Sprostowanie do Informacji z otwarcia ofert i wyniku postępowania

” Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły wraz z dostawą niezbędnego oprogramowania i sprzętu komputerowego w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej”

ZP.I.2.224/12/2020

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

SIWZ

Zmiany do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f4f10d6b-fcc1-440a-8e58-33609eb3bb55

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Unieważnienie postępowania

” Świadczenie usług w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu „

ZP.I.2.224/16/20

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania Informacja z otwarcia ofert 

Wynik

” Zakup zbiornika tlenu medycznego wraz z wymianą stacji redukcji oraz dokończenie rozprowadzania pozostałych punktów tlenu” w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły. 

ZP.I.2.224/15/20

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

załącznik nr 2 do SIWZ wersja edytowalna

Załącznik nr 4 do SIWZ wersja edytowalnej

Unieważnienie postępowania

” Zakup zbiornika tlenu medycznego wraz z wymianą stacji redukcji oraz dokończenie rozprowadzania pozostałych punktów tlenu” w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły. 

ZP.I.2.224/14/20

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZMIANA TREŚCI SIWZ I ZMIANA TERMINU

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ wersja edytowalnej

Załącznik nr 4 do SIWZ wersja edytowalnej

Unieważnienie postępowania

” Zakup agregatu prądotwórczego zabezpieczającego Szpital w energię elektryczną i posadowienie oraz wymiana elementów i podzespołów umożliwiających zasilanie Szpitala”.

ZP.I.2.224/13/20

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ZMIANA TREŚCI SIWZ I ZMIANA TERMINU

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ wersja edytowalna

Załącznik nr 4 do SIWZ wersja edytowalnej

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytana

Odpowiedzi na pytana

Informacja z otwarcia ofert 

Wynik

Sprostowanie do wyniku postępowania

„Zakup urządzenia do rehabilitacji tj. kamizelki wibracyjnej dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”

ZP.I.2.224/11/20

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

SIWZ

Zmiany do SIWZ

SIWZ-zmiana

Odpowiedzi na pytania Informacja z otwarcia ofert

Wynik

Modernizacja tarasu głównego w ramach zadania „Modernizacja tarasu głównego wraz z wykonaniem nowych terenów utwardzonych na terenie Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły.”

ZP.I.2.224/10/20

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik numer 9 projekt

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

„Dostawa rękawiczek jednorazowych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu”

ZP.I.2.224/09/20

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania Informacja z otwarcia ofert

Wynik

Wykonanie nowych terenów utwardzonych w ramach zadania

„ Modernizacja tarasu głównego wraz z wykonaniem nowych terenów utwardzonych na terenie Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły.”

ZP.I.2.224/08/20

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

załączniki w formie edytowalnej ZP_08_2020 WSCHP (paczka ZIP)

Załącznik nr  Formularz ofertowy

1.1;1.2 do SIWZ

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Projekt umowy

Załącznik nr 4 wzór oświadczenia o grupy kapitałowej

Załącznik nr 5.1 Przedmiar robót dla części I zamówienia

Załącznik nr 5.2 Przedmiar robót dla części II zamówienia

Załącznik nr 6 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Załącznik nr 7 Oświadczenie wykonawcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

Załącznik nr 8.1; 8.2 Wykaz robót dla części I i części II

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

Dostawa jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

ZP.I.2.224/07/20

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

SIWZ

Załącznik nr 1A

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2 

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

Dostawa  łóżek  dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

ZP.I.2.224/6/20

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

SIWZ

Zmiany do SIWZ

Poprawny załącznik zmiany do SIWZ

Załącznik w wersji edytowalnej 

Poprawny załącznik w wersji edytowalnej 

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytania 3

Odpowiedzi na pytania 4

Odpowiedzi na pytania 5

Odpowiedzi na pytania 6

Odpowiedzi na pytania 7

Odpowiedzi na pytania 8

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

Dostawa produktów leczniczych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu

ZP.1.2.224/05/20

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

SIWZ

Pakiet 1

Pakiet 2

Pakiet 3

Załącznik w wersji edytowalnej 

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytania 3

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

Dostawa i montaż urządzenia laboratoryjnego – autoklawu w ilości 2 szt. dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu. 

ZP.1.2.224/04/20

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

SIWZ

Odpowiedzi na pytania Informacja z otwarcia ofert

Wynik

Dostawa produktów leczniczych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu

ZP.1.2.224/03/20

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 4,

Załącznik nr 1A

Pakiet 1

Pakiet 2

Pakiet 3

Pakiet 4

Pakiet 5

Pakiet 6

Pakiet 7

Załącznik w wersji edytowalnej 

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytania 3

Odpowiedzi na pytania 4

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemem dekontaminacji powietrza w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu

ZP.I.2.224/02/20

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1,2A,2B,2C, 3,7,8,9

Załączniki edytowalne do SIWZ

Załączniki edytowalne

Załącznik nr 4

Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 5

STWiORB roboty instalacyjne

STWiORB roboty budowlane

Załącznik nr 6

Przedmiar robót – roboty budowlane 

Przedmiar robót – instalacje elektryczne

Przedmiar robót – instalacje sanitarne

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2 

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemem dekontaminacji powietrza w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu

ZP.I.2.224/01/20

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1,2 A,2B,2C, 3,7,8,9

Załącznik nr 4

Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 5

STWiORB roboty instalacyjne

STWiORB roboty budowlane

Załącznik nr 6

Przedmiar robót – roboty budowlane 

Przedmiar robót – instalacje elektryczne

Przedmiar robót – instalacje sanitarne

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania

Unieważnienie

Rok 2019 – BIEŻĄCE OGŁOSZENIA

Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemem dekontaminacji powietrza w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu

ZP.I.2.224/07/19

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

SIWZ – zmiana

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Załącznik nr 3

Projekt umowy

Załącznik nr 4

Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 5

STWiORB roboty budowlane

STWiORB roboty budowlane

Załącznik nr 6

Przedmiar robót roboty budowlane 

Przedmiar robót – instalacje elektryczne

Przedmiar robót – instalacje sanitarne

Załącznik_nr_7

Załącznik_nr_8

Załącznik_nr_9

Pytania i Odpowiedzi  Unieważnienie

Zakup automatycznego systemu do hodowli, wykrywania wzrostu i oznaczania lekowrażliwości prątków dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji 

im. Edmunda Wojtyły 

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Zmiana SIWZ

SIWZ ZMIANA

Pytania i Odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert

Wynik

              

Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemem dekontaminacją powietrza w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Załącznik nr 3

Projekt umowy

Załącznik nr 4

Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 5

STWiORB roboty budowlane

STWiORB roboty budowlane

Załącznik nr 6

Przedmiar robót roboty budowlane 

Przedmiar robót – instalacje elektryczne

Przedmiar robót – instalacje sanitarne

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zakup USG dla Małopolskiego Szpitala
Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
ZP 04/19

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik  do SIWZ

Załącznik nr 1a

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

Zakup spirometru dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji
im. Edmunda Wojtyły 

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik  do SIWZ

Załącznik 1a

Informacja z otwarcia ofert

                  Wynik

Dostawa jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

ZP/02/2019

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

O ZMIANIE
OGŁOSZENIA

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie

SIWZ + Załączniki 

Pakiet nr 1

Pakiet nr 2

Pakiet nr 3

Pakiet  nr 4

SIWZ – zmiana

SIWZ – wyjaśnienia

Pakiet nr 3 – Zmiana

Pakiet  nr 5

Pakiet  nr 6

SIWZ – zmiana

SIWZ – wyjaśnienia
Pakiet  nr 4 – zmiana 

Pakiet  nr 7

Pytania i Odpowiedzi

Pytania i Odpowiedzi 2

Pytania i Odpowiedzi 3

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

„Dostawa produktów leczniczych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły „

ZP/01/2019 

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik  do SIWZ

Załącznik

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 6 – 1

Załącznik nr 6-2

Załącznik nr 5

Odpowiedź na pytania nr 1
Odpowiedź na pytania nr 2
Informacja z otwarcia ofert

Wynik

„Zakup łóżek dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły” 

ZP/11/2018

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedź na pytania Informacja z otwarcia ofert 

Wynik

„Zakup i montaż nowoczesnego systemu krioterapii – Kriokomora”

ZP/10/2018

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedź na pytania 1 Informacja z otwarcia ofert 

Wynik

„Zakup i montaż nowoczesnego systemu krioterapii – Kriokomora”

ZP/09/2018

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

 Odpowiedź na pytania 1

 Odpowiedź na pytania  2

Odpowiedź na pytania  3

Informacja z otwarcia ofert 

Wynik

„Zakup łóżek  dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”

ZP/08/2018

Archiwalne zamówienia publiczne znajdują się pod adresem: http://www.stara.wschp.pl/bip.php