Statystyka leczenia pacjentów gruźlicy w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji za rok 2010

Plik 1

Plik 2

Plik 3

Plik 4