Kierownik Ośrodka Rehabilitacji Dziennej

lek. med. Wojciech Wiatrok
Specjalista Neurolog
Spacjalista Rehabilitacji Medycznej
 

 

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek, środa, piątek 7:00 – 17:00

Wtorek, czwartek 8:00 – 18:00

Telefon (032) 645-81-07

e-mail: sekretariat@wschp.pl

 

Świadczenia rehabilitacyjne w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej skierowane są do Pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a jednocześnie Pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Kompleksowa obsługa w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej obejmuje:

– co najmniej 2 porady lekarskie,
– kinezyterapię – grupową, indywidualną, praca metodami,
– fizykoterapię,
– hydroterapię,
– poradę psychologiczną,
– terapię zajęciową.

 

Dziennie wykonywanych jest średnio 5 zabiegów, w tym również ćwiczenia.
Pobyt w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej trwa 3 tygodnie, z możliwością przedłużenia pobytu do 6 tygodni, w przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego.

Podstawą przyjęcia Pacjenta na rehabilitację w warunkach Oddziału Dziennego jest skierowanie wystawione przez Lekarza Ubezpieczenia Zdrowotnego (na druku SKIEROWANIE DO SZPITALA) w szczególności:

– lekarza POZ – w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych
– lekarzy poradni: rehabilitacyjnej,
– neurologicznej,
– urazowo – ortopedycznej,
– reumatologicznej,
– onkologicznej
– lekarzy oddziału: urazowo – ortopedycznego
– chirurgicznego,
– neurochirurgicznego,
– neurologicznego,
– rehabilitacyjnego,
– chorób wewnętrznych,
– reumatologicznego,
– onkologicznego,
– ginekologicznego.

Kwalifikacji dokonuje lekarz Oddziału Rehabilitacyjnego po badaniu Pacjenta, który powinien przywieźć ksero wypisów ze szpitala i opisu badań potwierdzających rozpoznanie. Po zakwalifikowaniu i zbadaniu przez lekarza Pacjenci otrzymują kompleksową fizjoterapię dostosowaną do schorzeń i potrzeb pacjenta. Zabiegi odbywają się o określonych porach.

Zapewniamy opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, neurologii, ortopedii oraz doświadczonych i wykwafilikowanych fizjoterapeutów w warunkach miłej i przyjaznej atmosfery.

Kwalifikacje personelu:

PNF
PNF i skoliozy
Zastosowanie koncepcji PNF-u u chorych z głębokim niedowładem kończyn górnych po uszkodzeniu mózgu
Spastyczność
Możliwości stymulacji mięśni tułowia i kończyn dolnych u osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego
Terapia manualna I, II, III, IV
Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn metoda McKenziego  Szkolenie na temat: Technika aktywnego rozluźniania
Szkolenie na temat: Technika Energizacji mięśni cz. 1,2
Szkolenie na temat: Mięśniowo – powięziowe rozluźnianie cz. 3
Kurs techniki osteopatyczne: Kompleksowa diagnostyka i terapia stawu barkowego
Współczesne metody rehabilitacji pulmonologicznej
Korekcja wad postawy – studia podyplomowe
Kurs w zakresie diagnostyki i leczenia wad postawy ze szczególnym uwzględnieniem skrzywień kręgosłupa
Nowoczesna elektroterapia, magnetoterapia i terapia ultradźwiękowa – kurs podstawowy
Nowoczesna laseroterapia w praktyce – kurs podstawowy
Kurs podstawowy ćwiczenia oporowe i równoważne    z zastosowaniem przyborów THERA-BAND
Czytanie i analiza zdjęć RTG
Masaż klasyczny
Kurs masaż segmentarny, punktowy, chiński
Masaż tajski
Masaż miodem
Masaż stemplami ziołowymi
Masaż bańką chińską
Punkty spustowe
Kinesiotaping
Warsztaty: Zastosowanie muzyki i rytmu w terapii motorycznej
Warsztaty: Różnicowanie problemów bólowych kręgosłupa
Warsztaty: założenia koncepcji Bobath
Opieka geriatryczna
Kurs – resuscytacja krążeniowo – oddechowa
Postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia w warunkach lecznictwa stacjonarnego
Kurs podstawowy pierwszej pomocy przedmedycznej
Wczesne wykrywanie raka piersi
Instruktor odnowy biologiczne
Pilates podstawowy
Pilates z przyborami
Nordic Walking

 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej jest objęty systemem  zarządzania jakością zgodnego z normą ISO PN-EN 9001:2009.

 

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc  Wojewódzki Szpital Chorób Płuc  Wojewódzki Szpital Chorób Płuc 
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc  Wojewódzki Szpital Chorób Płuc  Wojewódzki Szpital Chorób Płuc