Zespoły zadaniowe i komitety działające w jednostce:

– Zespół ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Przewodniczący: lek. med. Maria Izdebska

tel.: (032) 642-80-90 wew.58

– Komitet ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Przewodniczący: Zastępca Dyrektora ds.Lecznictwa lek.med. Małgorzata Kasprzyk-Żyszczyńska

tel.(032) 642-80-90 wew.40

– Komitet Terapeutyczny

Przewodniczący: Zastępca Dyrektora ds.Lecznictwa lek.med. Małgorzata Kasprzyk-Żyszczyńska

tel.(032) 642-80-90 wew.40

– Zakładowy Zespół ds. Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych punktów Kontroli (HACCP);

Przewodniczący: mgr Monika Pawlik

Tel. (032) 6428090 wew.58