„Zakup aparatury i sprzętu medycznego – Lampy UVC BIO-ER-UV14-24V” 

Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach otrzymanych środków z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19.

Całkowite koszty zadania dotyczące Szpitala w tym :

Całkowite koszty kwalifikowane : 127 512,12  zł

Wkład własny : 7 513,12 zł

Środki pochodzące z zawartej umowy dotacyjnej  z  Wojewodą Małopolskim : 120 000,00 zł

Realizacja projektu : do 31 grudnia 2022

Krótki opis zadania:

Celem zadania zakup lamp UVC BIO-ER-UV14-24V w ramach otrzymanych środków z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19.