Pracownia badań czynnościowych płuc jest wyposażona w spirometr: „PNEUMO 1801PN0015085”.

Spirometria jest podstawowym i najczęściej wykonywanym badaniem oceniającym sprawność wentylacyjną płuc. Mierzy ona objętości wydychanego i wdychanego powietrza oraz szybkości jego przepływu przez drogi oddechowe.