„Wymiana dwóch dźwigów szpitalnych w budynku głównym w Szpitalu w Jaroszowcu wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi na podstawie zgłoszenia robót budowlanych do Wydziału Architektury z dnia 9 listopada 2021 r.”

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego .

Całkowite koszty zadania dotyczące Szpitala w tym :

Całkowite koszty kwalifikowane : 513 903,00 zł

Kwota dofinansowania z PFRON : 245 000,00 zł

Wkład własny : 3 000,00 zł

Środki pochodzące z zawartej umowy dotacyjnej z Województwem Małopolskim : 265 903,00 zł

Realizacja projektu : do 31 grudnia 2022

Krótki opis zadania:

Celem zadania jest wymiana istniejących dwóch dźwigów m.in. demontaż tzw. małej windy następnie dostawa i montaż nowej windy oraz demontaż tzw. dużej windy szpitalnej następnie dostawa i montaż nowej windy.