Pracownia bronchoskopii wyposażona jest w sprzęt ” Videobronchoskop EB – 580T (Videobronchofiberoskop)”. Pracownia bronchoskopii służy jako zaplecze diagnostyczne dla pacjentów Szpitala. Badanie bronchoskopowe pozwala na oglądanie wnętrza tchawicy i dużych oskrzeli, w celu stwierdzenia zmian chorobowych (owrzodzeń, zwężeń, nacieków nowotworowych lub zapalnych), połączone w razie potrzeby z pobraniem materiału do badania histopatologicznego (biopsja) bądź bakteriologicznego (aspirat). Bronchoskopię wykonuje się również w celu usunięcia ciał obcych z oskrzela lub czopów śluzowych blokujących drogi oddechowe.