Zapytania ofertowe 2022 – PLIKI DO POBRANIA

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZP 2.225/ZO/03/2022

 

„Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą”

 

Zapytanie ofertowe

Załączniki edytowalne

Pytania
i odpowiedzi

Załącznik do odpowiedzi na pytania

Wynik

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZP 2.225/ZO/02/2022

 

Świadczenie usług pralniczych

 

Zapytanie ofertowe

Załączniki edytowalne

Wynik
  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZP 2.225/ZO/01/2022

Dostawa artykułów piekarniczych dla potrzeb Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

 

Zapytanie ofertowe

Załączniki edytowalne

Wynik

Zapytania ofertowe 2021 – PLIKI DO POBRANIA

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZP 2.225/ZO/06/2021

Dostawa artykułów mięsnych dla potrzeb kuchni Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”

 

Zapytanie ofertowe

Załączniki edytowalne

Wynik
  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZP 2.225/ZO/05/2021

„Wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla potrzeb Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu”

 

Zapytanie ofertowe

Załączniki edytowalne

 

Wynik
  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZP 2.225/ZO/04/2021

Dostawa artykułów mięsnych dla potrzeb kuchni Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”

 

Zapytanie ofertowe

Załączniki edytowalne

Wynik
  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZP 2.225/ZO/03/2021

Dostawa artykułów nabiałowych dla potrzeb kuchni szpitalnej i małej gastronomii Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu”

 

Zapytanie ofertowe

 

Wynik
  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZP 2.225/ZO/02/2021

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika azotu”

 

Zapytanie ofertowe

 

Wynik
 
  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZP 2.225/ZO/01/2021

Dostawa odczynników do prowadzenia hodowli prątków w podłożach płynnych w systemie automatycznym BD BACTEC MGIT 320

 

Zapytanie ofertowe

Załączniki – pytania
i odpowiedzi

Wynik
  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZP 2.225/ZO/09/2020

„Dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu”

 

Zapytanie ofertowe

 

Wynik

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZP 2.225/ZO/

Zapytania ofertowe 2021 – PLIKI DO POBRANIA

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZP 2.225/ZO/04/2021

Dostawa artykułów mięsnych dla potrzeb kuchni Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”

Zapytanie ofertowe

Załączniki edytowalne

Wynik

08/2020

„Wykonanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla potrzeb Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu „

 

Zapytanie ofertowe

 

Wynik

 

 

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZP 2.225/ZO/07/2020

„Dostawa jednorazowego drobnego sprzętu laboratoryjnego „

 

Zapytanie ofertowe

Załączniki – pytania
i odpowiedzi

 

Wynik

 

 

  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZP 2.225/ZO/06/2020

„Dostawa artykułów piekarniczych”

 

Zapytanie ofertowe

 

Wynik
  ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZP 2.225/ZO/05/2020

„Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i części eksploatacyjnych do analizatora EasyBloodGas firmy Medica”

 

Zapytanie ofertowe

 

Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZP 2.225/ZO/03/2020

„Dostawa mięsa i produktów mięsnych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu”

 

Zapytanie ofertowe

 

Wynik

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZP 2.225/ZO/02/2020

„Dostawa artykułów nabiałowych dla potrzeb kuchni szpitalnej i małej gastronomii Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu „

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZP 2.225/ZO/01/2020

„Dostawa odczynników do prowadzenia hodowli prątków w podłożach płynnych w systemie automatycznym BD BACTEC MGIT 320”

 

Zapytanie ofertowe

 

Załączniki – pytania
i odpowiedzi

Załączniki – pytania
i odpowiedzi
1

 

Wynik

Zapytania ofertowe 2019 – PLIKI DO POBRANIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZP 2.225/ZO/12/2019

„Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla potrzeb Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu”

 

Zapytanie ofertowe

Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZP 2.225/ZO/11/2019

„Dostawa odczynników , materiałów kontrolnych i części eksploatacyjnych do analizatora EasyBloodGas firmy Medica”

 

Zapytanie ofertowe

Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZP 2.225/ZO/10/2019

„Dostawa jednorazowego drobnego sprzętu laboratoryjnego”

 

Zapytanie ofertowe

Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZP 2.225/ZO/09/2019

„Dostawa artykułów piekarniczych”

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZP 2.225/ZO/08/2019

„Modernizacja instalacji hydrantowej przeciwpożarowej w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu”

 

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZP 2.225/ZO/07/2019

„Dostawa odczynników laboratoryjnych do stosowania w systemie manualnym microMGIT”

 

Zapytanie ofertowe

 

Załączniki

Załączniki – pytania
i odpowiedzi

Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP 2.225/ZO/06/2019

„Dostawa mięsa i produktów mięsnych”

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP 2.225/ZO/05/2019

„Dostawa mięsa i produktów mięsnych”

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP 2.225/ZO/04/2019

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i części eksploatacyjnych do analizatora EasyBloodGas firmy Medica

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP 2.225/ZO/03/2019

 „Zakup i montaż centrali p.poż”

Zapytanie ofertowe

 

 

Załącznik – pytania i odpowiedzi

Wynik

 

Informacja z otwarcia ofert 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP 2.225/ZO/02/2019

 „Dostawa artykułów nabiałowych”

Zapytanie ofertowe

 

 

Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP 2.225/ZO/01/2019

 „Dostawa środków dezynfekcyjnych i odkażających” 

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik

Załącznik – Odpowiedzi na wniesione zapytania 

Wynik

Zapytania ofertowe 2018 – PLIKI DO POBRANIA

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP 2.225/ZO/10/2018

„Dostawa odczynników laboratoryjnych do stosowania w systemie manualnym microMGIT”.

Zapytanie ofertowe

 

 

Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP 2.224/ZO/09/2018

„Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych w zakresie: kod 20 03 01 – Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne wraz z udostępnieniem pojemników/kontenerów do ich składowania”.

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik Formularz ofertowy

Załącznik projekt umowy

Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP 2.224/ZO/08/2018

 „Dostawa jednorazowego drobnego sprzętu laboratoryjnego”   

Zapytanie ofertowe

 

 

Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP 2.224/ZO/07/2018

„Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla potrzeb Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu”.

Zapytanie ofertowe

 

 

Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

Zapytanie Ofertowe

nr sprawy ZO/06/2018


„Dostawa artykułów piekarniczych”

Zapytanie ofertowe    Załącznik  – Informacja Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZO/ 05 /2018

„Dostawa jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych”

Zapytanie ofertoweZałącznik – zmiana ogłoszenia

 

Załącznik – pytania i odpowiedzi

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZO/ 04 /2018

„Dostawę artykułów mięsnych dla potrzeb kuchni Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik – Formularz ofertowy

Załącznik – Formularz cenowy

Załącznik – Projekt umowy

 Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZO/ 03 /2018

„Dostawa artykułów nabiałowych”

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik – Informacja o zmianie terminu otwarcia

 Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

 

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy  – ZO/02/2018

Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i części eksploatacyjnych do analizatora EasyBloodGas firmy Medica

Zapytanie ofertowe 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

 

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy  Z0/01/2018

„Dostawa środków dezynfekcyjnych i odkażających” 

Zapytanie ofertowe 
Formularz ofertowy
Załącznik nr 1Projekt Umowy
Załącznik nr 2Wykaz asortymentowy 
Załączklucze@gmina-klucze.plnik nr 3 Pytania i odpowiedziZałącznik nr 1

Zapytania ofertowe 2017 – PLIKI DO POBRANIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

 

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZO/ 06 /2017

„Dostawa odczynników laboratoryjnych do stosowania w systemie manualnym microMGIT 

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1Odpowiedzi na pytania
Załącznik nr 2
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZO/ 05 /2017

Świadczenie usług pralniczych”

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZO/ 04 /2017

„Dostawę mięsa i produktów mięsnych”

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 
Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

 

Wynik https://www.wschp.pl/wp-content/uploads/2016/09/Zawiadomienie-o-wyborze-oferty.jpg

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZO/03/2017

„Dostawa  jednorazowego drobnego sprzętu laboratoryjnego”

Zapytanie ofertowe 
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZO/02/2017

„Dostawa artykułów piekarniczych”

Zapytanie ofertowe
Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy 2.225/ZO/01/2017

„Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników  oraz członków rodzin”

Zapytanie ofertowe
Wynik


Zapytania ofertowe 2016 – PLIKI DO POBRANIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP.I.2.225/0816

„Dostawa mięsa i produktów mięsnych”

Zapytanie ofertowe
Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP.I.2.225/0716

„Dostawa wyposażenia i drobnego sprzętu medycznego”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3 
Załącznik nr 4 
Wynik
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

 

 
Wynik

 

Wynik

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP.I.2.225/06/16

„Dostawa środków dezynfekcyjnych i odkażających”

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9 Załącznik nr 10
Załącznik nr 11

Załącznik nr 12
Załącznik nr 13

Załącznik nr 14
Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP.I.2.225/05/16

„Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej”

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Uzupełniony załącznik nr 3 Aktualne załączniki
nr: 2 oraz 3
Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP .I.2.225 /03/16

„Dostawa artykułów nabiałowych dla potrzeb kuchni szpitalnej
i małej gastronomii”

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP .I.2.225 /02/16

„Dostawa jednorazowego sprzętu do spirometrii i inhalacji”

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wynik

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy ZP.I.2.225./01/16 

„Dostawa jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych”

Zapytanie ofertowe

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wynik

Archiwalne zapytania ofertowe znajdują się pod adresem: http://www.stara.wschp.pl/zapytaniaofertowe.php