ROK 2023 

WSTĘPNE KONSULTACJE RYNKOWE

Zakup i montaż nowoczesnego systemu krioterapii

ZP.I.2.224/WKR/1/23

Ogłoszenie Regulamin ZAŁĄCZNIKI Wynik

Ogłoszenie

Regulamin

Załącznik nr 1

 Klauzula informacyjna (RODO)

Informacja o zakończeniu wstępnych konsultacji rynkowych

Protokół końcowy z Wstępnych konsultacji rynkowych

Protokoły częściowe od 1 do 4 z Wstępnych konsultacji rynkowych

Protokół nr 5 z Wstępnych konsultacji rynkowych

archiwalne

„Wstępne konsultacje rynkowe poprzedzające wszczęcie postępowania na modernizację oczyszczalni ścieków Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły wraz z dokumentacją projektową „

ZP.I.2.224/DT/01/18

Ogłoszenie Regulamin Zaprosznie Wynik

Ogłoszenie

Regulamin

Zaproszenie

Załącznik nr. 1

 Klauzula informacyjna (RODO)

                 Protokół końcowy z dialogu technicznego

                Informacja o zakończeniu dialogu technicznego