„Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania na modernizację oczyszczalni ścieków

Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły wraz z dokumentacją projektową „

 

ZP.I.2.224/DT/01/18

 

 

Ogłoszenie Regulamin Zaprosznie Wynik

Ogłoszenie

 

Regulamin

Zaproszenie

Załącznik nr. 1

 Klauzula informacyjna (RODO)

 

                 Protokół końcowy z dialogu technicznego

                Informacja o zakończeniu dialogu technicznego