DYREKTOR SZPITALA

mgr Krzysztof Grzesik

 

Z-ca DYREKTORA DS. LECZNICTWA

dr n. med. Małgorzata Kasprzyk – Żyszczyńska

Tel. (032) 6428090 wew. 40

Z-ca DYREKTORA DS. ORGANIZACYJNYCH

mgr inż. Karolina Wojtaszewska

Tel. (032) 6428090 wew. 31

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Anna Śmiech

Tel. (032) 6428090 

PEŁNOMOCNIK DS. SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ, JAKOŚCI I AKREDYTACJI 

mgr inż. Ewa Gęgotek

Tel. (032) 6428090 wew. 34

KIEROWNIK DS. ORGANIZACJI I INFORMATYZACJI

mgr Sylwia Zbieg 

Tel. (032) 6428090 wew. 18

KIEROWNIK DS. PLANOWANIA I ROZWOJU

mgr Patrycja Szygulska – Wójcik 

Tel. (032) 6428090 wew. 43

KIEROWNIK DS. PORTALU POTENCJAŁU

mgr Ewelina Kamionka

Tel. (032) 6428090 wew. 19

KIEROWNIK DS. ŻYWIENIA I ZAOPATRZENIA

mgr Iwona Szafarczyk 

Tel. (032) 6428090 wew. 26

KIEROWNIK DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Barbara Grzanka 

Tel. (032) 6428090 wew. 53

KIEROWNIK DS. ORGANIZACJI RUCHU

mgr Monika Pawlik

Tel. (032) 6428090 wew. 17

KIEROWNIK DS. PLANOWANIA I REHABILITACJI

mgr Kamil Glanowski

 

PRZEŁOŻONA PIELĘGNIAREK

mgr Mieczysława Wypchał

Tel. (032) 6428090 wew. 52

KIEROWNIK MEDYCZNEGO LABORATORIUM DIAGNOSTYKI PRĄTKA GRUŹLICY 

mgr Sylwia Hamerlik – Szupińska

Tel. (32) 6428090 wew. 32