Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
ul. Kolejowa 1a
32-310 Jaroszowiec
tel. 32 642 80 90

Skierowania rehabilitacja stacjonarna numer bezpośredni:

Tel. 32 645 81 07 lub 32 642 80 90  wew. 41

Rehabilitacja dzienna (Ośrodek Rehabilitacji Dziennej), ambulatoryjna:

Tel. 32 642-80-90  wew. 45

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc / Rehabilitacyjna: 

Tel. 32 642-80-90  wew. 59

SEKRETARIAT: 32 642 80 90

Fax. 32 642-81-00

Adres e-mail: sekretariat@wschp.pl

DANE STATYSTYCZNE 

NIP: 637-12-65-836
REGON: 000000006132