PORADNIA PULMONOLOGICZNA

WojewódzkiSzpital Chorób Płuc i Rehabilitacji

32-310  Jaroszowiec  ul. Kolejowa  1 a

PORADNIA PULMONOLOGICZNA

lek. med. Zdzisława Szczygieł

rejestracja: 728 951 721 , w godzinach 8.00-15.00

Możliwość wykonania spirometrii, zdjęcia RTG, pobór krwi do badań laboratoryjnych.

Poradnia działa bez kontraktu z NFZ