Informacja, 23.02.2018 r.

Informuję, że ze względu na remont w Dziale Administracji Sekretariat oraz pokój Z-cy Dyrektora ds. Organizacyjnych w dniu 23 lutego będą czynne do godziny 1200