Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły zamiast Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji

29 stycznia 2018 r. podczas XLV sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego zmieniono Uchwałą nazwę naszego Szpitala

z Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji

na Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły 

Poniżej relacja z sesji.

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/samorzad/xlv-sesja-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-1

2 godzina 47 minuta