Konferencja pt. „Jak zrealizować zalecenia ze spotkanie WHO z 26 września 2018 roku w Nowym Jorku?”

 

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły organizuje 12 grudnia br. W Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie IV Zjazd Diagnozujących i Leczących Gruźlicę na temat „Jak zrealizować zalecenia ze spotkania WHO z 26 września 2018 roku w Nowym Yorku?”. Celem konferencji jest ustalenie możliwości dotyczących praktycznych działań zmierzających do realizacji celu WHO z 26 września 2018r z Nowego Jorku z uwzględnieniem leczenia obcokrajowców, w tym obywateli Ukrainy. Jak podaje WHO na spotkaniu 26.09.2018r. w Nowym Jorku gruźlica ciągle pozostaje jedną z najgroźniejszych chorób na świecie : w 2017 roku zmarło 1,6 miliona osób. W tym samym roku 10 milionów ludzi zachorowało na gruźlicę. Jednocześnie maleją zasoby medyczne zajmujących się gruźlicą. Kadra zatrudniona w latach 80 – tych 20 – go stulecia osiąga wiek emerytalny. Jaka jest więc perspektywa dobrego diagnozowania, izolowania i leczenia gruźlicy w Polsce? Czy jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom  zdefiniowanym na zjeździe WHO w  Nowym Jorku pt.   „Zjednoczeni by zakończyć gruźlicę, pilna potrzeba reakcji na globalną epidemię”. Czy Polska zostanie jedynie płatnikiem netto programu? Oddamy również hołd ludziom walczącym z gruźlicą w 100- lecie Odzyskania Niepodległości.

 

Temat konferencji:

Jak zrealizować zalecenia ze spotkanie WHO z 26 września 2018 roku w Nowym Jorku?

 

Planowany porządek:

8.00 – 11.30 Wizyta studyjna Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu

13.00 przyjazd do Kraków ul. Racławicka 56,  obiad.

13.30 Rozpoczęcie  Konferencji

Przywitanie zaproszonych : Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojewoda Małopolski

13.45 ,,100 lat Niepodległej – w hołdzie leczącym gruźlicę” – Prof. Zofia Zwolska, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc  w Warszawie

14.05 ,,Zalecenia ze spotkanie WHO z 26 września 2018 roku w Nowym Jorku”- Przedstawiciel WHO w Polsce – w organizacji

14.40  Czy zmieniła się sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Europie i Polsce  w  ostatnich latach? – prof. dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz-Kopeć, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc  w Warszawie

15.00”- Uwarunkowania Województwa Świętokrzyskiego w opracowaniu i doświadczenia z realizacji programu profilaktyki przeciwgruźliczej – kierownik oddziału  lek. med. Mirosława Paździerz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

15.30 Profilaktyka gruźlicy wśród dzieci oraz doświadczenia we współpracy z podmiotami działającymi na rzecz dzieci (np. Rzecznik Praw Dziecka, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, stowarzyszenia i fundacje) – dr n.med. Anna Pankowska Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc dzieci, Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

15.50 ,,Oczekiwania sąsiedzkiej pomocy wsparcia diagnostyki oraz wymiany doświadczeń”.   Prof. Leonid Hryszczuk   (Uniwersytet Medyczny w Tarnopolu, Ukraine) – w organizacji

16.05,,Oczekiwania sąsiedzkiej pomocy wsparcia diagnostyki oraz wymiany doświadczeń”- dr Elena Alekso (Białoruś) – w organizacji

  1. 20 ,,Realia możliwości realizacji zaleceń w warunkach polskich szpitali na przykładzie Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu, z uwzględnieniem doświadczeń przy opracowaniu Obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji” – Dyrektor Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły Krzysztof Grzesik

16.40  – Wiceminister Zdrowia dr. hab. Zbigniew J. Król

17.00  – Podsumowanie – dr hab. n. med. Tadeusz Zielonka

  1. 30 Dyskusja, zakończenie

 

Prosimy o wcześniejszą informację i rejestrację tel. 32/642 80 90 lub e mail sekretariat@wschp.pl