III Ogólnopolska Konferencja pn.: „Finansowanie rehabilitacji pulmonologicznej w oddziałach szpitalnych i ośrodkach dziennych, a zanieczyszczenie powietrza – krakowski smog”

Zdrowotne skutki smogu znane są wszystkim mieszkańcom.

9 kwietnia Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu oraz Uzdrowisko Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna sp. z o.o. organizują III Ogólnopolską Konferencję pn. „Finansowanie rehabilitacji pulmonologicznej w oddziałach szpitalnych i ośrodkach dziennych, a zanieczyszczenie powietrza – krakowski smog”, która odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Przesłaniem konferencji jak co roku jest uwrażliwienie społeczne, iż obecne trudne warunki mają swoje skutki zdrowotne. Zanim nastąpi oczekiwana zmiana sposobu korzystania ze środowiska sytuacja zdrowotna obywateli będzie wymuszała coraz bardziej intensywne działania służby zdrowia, w sposób szczególny w zakresach rehabilitacji płuc. Obecnie, mimo trwającej walki ze smogiem nie ma żadnych działań celem urealnienia dostępności do tego typu działań medycznych. Według Map Zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia rehabilitacji płuc w kraju poddawanych jest zaledwie ok. 12 tysięcy osób. W skali zjawiska zanieczyszczeń, palenia tytoniu itp. jest to zaledwie kropla w morzu potrzeb. Tym bardziej, iż mamy do czynienia z nieuchronnym zjawiskiem starzenia się społeczeństwa. Poprawa jakości życia, to zmniejszenie absencji chorobowych,  zmniejszenia czasu jaki ludzie aktywni zawodowo muszą poświęcać swoim rodzicom na opiekę w domu.

Podmioty oraz autorytety medyczne postarają się przedstawić drugą stronę tj. możliwości medyczne w zakresie rehabilitacji układu oddechowego.