Rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II

18 maja przypada 100 rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. Dla Szpitala w Jaroszowcu jest to też moment uroczystości nadania patronatu Edmunda Wojtyły – Jego brata. Ta data skłania do refleksji, zadumy i wspomnień. Tym bardziej, że panujący dziś problem pandemii koronawirusa nakazuje refleksję, iż młody 26 letni lekarz zmarł na szkarlatynę, w wyniku niekontrolowanego zakażenia, być może nieodpowiednich procedur zabezpieczeń, materiałów zabezpieczających itp. To też pokazuje, jak ważne jest dostosowanie naszych wspólnych działań do wymogów bezpieczeństwa pracy, a zwłaszcza obecnie do zarządzeń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego .

Wspomnienia Dyrektora Krzysztofa Grzesika.

5 maja 2008 rano zaopatrzony w pismo Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej

Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie Pani Urszuli Sanak, iż zostałem mianowany Dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Jaroszowcu wjeżdżam w leśną dróżkę poprzez bramę, która lakier widziała chyba 30 lat temu. Droga z trelinki, dziura na dziurze. Po lewej duży plac, ale w środku jakby trafiła bomba samolotowa – dziura wielkości basenu. Jeszcze kilka tygodni wcześniej po prawej stronie był zagajnik, młode 2 metrowe krzaki na całym placu.  Zostawiam samochód i szukam, gdzie tu wejść. Trafiam na izbę przyjęć. Całość robi bardzo przygnębiające wrażenie.

Największe rozczarowanie; w pierwszym tygodniu mojej pracy otrzymałem pismo, iż Zarząd Województwa rezygnuje z budowy nowego pawilonu gruźlicy. A stary ………….

 

W ogóle jakieś nastawienie; przez 10 lat praktycznie żaden wniosek o dofinansowanie nie miał szans. Tylko termomodernizacja, remont pawilonu gruźlicy – bo skoro nie budujemy nowego pawilonu to stary musi być wyremontowany, platforma, agregat. Były też pomysły przeniesienia leczenia gruźlicy do budynku głównego – udało mi się do tego nie dopuścić. Musieliśmy się nauczyć liczyć na własne siły. Tak powstało laboratorium, szatnie personelu medycznego, części rehabilitacyjne, remont piętra i wiele innych.

Największa porażka; w roku 2015 w Szpitalu opracowaliśmy program profilaktyki przeciwgruźliczej pn. „Świadomość istnienia gruźlicy barierą jej rozprzestrzeniania się”. Niestety ówczesny Przewodniczący Komisji Zdrowia Województwa Małopolskiego uznał, że „gruźlicy nie ma  i nie warto wydawać środków”. Choć jak się okazało środki były – nawet nie wykorzystano w pełni. Żałuję, bo dziś społeczeństwo byłoby bardziej przygotowane do zabezpieczeń na wypadek pojawienia się choroby transmitowanej drogą powietrzną.

Największe osiągnięcia; Dla Szpitala – zmiana z „umieralni gruźliczej” w świadomości społeczeństwa, dla którego „Szpital wstał z kolan”. Patronat Edmunda Wojtyły – brata Św. Jana Pawła II. Obecnie Szpital jest też jednym z niewielu w województwie noszącym zaszczytne miano „Małopolski”.

 

To przede wszystkim poprzez rozwój dobrej rehabilitacji zarówno ogólnoustrojowej, ale też pulmonologicznej. Mało kto wie, że w Jaroszowcu mamy blisko 8 % udziału realizacji usług rehabilitacji płuc w skali kraju. Warto dodać, że to dzięki społeczeństwu, które głosowało 2 krotnie w programach obywatelskich Szpital mógł rozwinąć skrzydła rehabilitacyjne. W zakresie gruźlicy- trochę z przykrością widzę, że mało jest empatii dla ludzi, dzięki którym w Małopolsce i w Polsce jest coraz bezpieczniej od gruźlicy. Od roku 2008 niemal o połowę zmniejszyła się ilość chorych. Niemal dwukrotnie wyższa skuteczność leczenia gruźlicy lekoopornej niż średnia światowa. Jak mało kto rozumiem emocje towarzyszące tym, którzy obecnie organizują i walczą ze skutkami zarażenia koronawirusem.

Dla mnie osobiście 2 tytuły Człowieka Roku Gazety Krakowskiej, udział w roli Eksperta Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie w sprawie zmiany wyceny izolowania i leczenia gruźlicy, Dyplom kolegów z Ukrainy ….. .

Organizacja Zjazdów Diagnozujących i Leczących Gruźlicę, która miała już 5 edycji, staje się cyklicznym i międzynarodowym spotkaniem ludzi, którzy praktycznie zajmują się gruźlicą. Którzy są w stałym kontakcie z zagrożeniem i patrząc w przyszłość starają się wskazywać rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo społeczne.

Co najbardziej zapadło w pamięć; pod koniec października 2014 roku otrzymaliśmy informacje, że do 10 listopada można składać wnioski na otwarcie Ośrodka Rehabilitacji Dziennej. Jako miejsce lokalizacji wybraliśmy parter i przyziemie. Normalnie patrząc nie było szans zdążyć dostosować miejsce, które było zupełnie zaniedbane. Normalnie potrzeba było by kilka miesięcy. …. Pracowaliśmy wspólnie z pracownikami technicznymi do godzin nocnych. Istne szaleństwo. Zdążyliśmy – konkurs wygraliśmy kilkoma  punktami….. .

Plany, nadzieje; od dwóch lat obecny Zarząd sygnalizuje, że Jaroszowiec jest ważną jednostką. Bardzo pozytywne nastawienie Marszałka Witolda Kozłowskiego. Pozyskaliśmy środki, które rozwiązały wiele problemów. Ale najważniejsze obecnie, że realizujemy projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemem dekontaminacji powietrza w Małopolskim  Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”. Za blisko 2 miliony złotych Szpital stanie się bakteriologicznie zupełnie neutralny dla środowiska, a rozwiązania w zakresie neutralizacji wszelkich drobnoustrojów mam nadzieję będą wzorem dla wielu jednostek w Kraju i w świecie.

W tym miejscu warto podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do przemiany „brzydkiego kaczątka”. Przede wszystkim pracownikom, firmom, które nas zaopatrują, jak i tym, które coś budowały czy remontowały. Zarządowi Województwa Małopolskiego a szczególnie Panu Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu jak i Wicemarszałkowi Łukaszowi Smółce, Wszystkim Radnym, Inspekcji Sanitarnej w Olkuszu, Krakowie oraz w Warszawie, Członkom dotychczasowych Rad Społecznych, ale szczególnie tym, którzy aktywnie wspierali działania zmierzające do pozyskania środków przez Szpital; jak obecnym i byłym Radnym Wojewódzkim, p. Andrzejowi Wójcikowi, Marcinowi Cockiewiczowi  oraz wszystkim Wójtom, a szczególnie obecnemu Wójtowi Gminy Klucze Norbertowi Bieniowi, Sołtysom i Społeczeństwu Ziemi Kluczewskiej , Olkuskiej, Małopolski Zachodniej.

Trudno dziś zaplanować uroczystość obchodów 2 lecia nadania patronatu Edmunda Wojtyły naszemu Szpitalowi, dlatego by zachować ciągłość wspólnotową zapraszam do obejrzenia filmu Stanisława Janickiego pt.: „Brat Papieża”.

Zapraszam też do obejrzenia zdjęć ze stanu obecnego (https://www.wschp.pl/index.php/zdjecia-wspolczesne/).