III rocznica nadania imienia Edmunda Wojtyły

Jest Nam miło poinformować, że  18 maja 2021 r. Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły uczcił III rocznice powierzenia pod opiekę starszego brata  Świętego Jana Pawła II. Jest to tym bardziej symboliczne, iż fakt ten zaistniał rok przed pojawieniem się pandemii, która jakże dramatycznie ukazuje zagrożenia tego świata. Młody lekarz w wieku 26 lat zmarł na szkarlatynę zarażony od pacjentki, której nie odmówił pomocy. Na początku XX wieku choroba ta była nieuleczalna.

17 maja o godz. 15:00 Jego Ekscelencja Biskup Pomocniczy Diecezji Sosnowieckiej Piotr Skucha odprawił uroczystą Msze Świętą.

Poleciliśmy opiece naszego Patrona pracowników i pacjentów szpitala, ale również tych którzy w służbie drugiemu człowiekowi w czasie pandemii COVID-19 oddali życie w Polsce i na całym Świecie.