Konferencja „Skuteczność rehabilitacji pokowidowej”

21 marca 2022 roku Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu organizuje Konferencję pn. „Skuteczność rehabilitacji pocovidowej”. Celem Konferencji jest przekazanie dobrych doświadczeń w ramach rządowego programu rehabilitacji pocovidowej innym podmiotom w zakresie rehabilitacji pocovidowej. Chcemy podjąć próbę rozpropagowania informacji o doświadczeniach i korzyściach zdrowotnych w zakresie realizacji rehabilitacji dla pacjentów – ozdrowieńców pocovidowych, w tym często w stanach bardzo ciężkich w różnych formach rehabilitacji, w warunkach narastania problemu ozdrowieńców pocovidowych,  z uwzględnieniem zanieczyszczenia środowiska i problemów płucnych wynikających z utrudnień dostępu do diagnostyki i leczenia rehabilitacyjnego.

Idea Konferencji powstała z myślą o narastającym problemie epidemiologicznym dotyczącym konieczności pomocy poszkodowanym przez Covid -19 w zakresie utraty wydolności płuc w korelacji z doświadczeniami leczenia rehabilitacyjnego organizatorów. Wicemarszałek Województwa Małopolskiego p. Łukasz Smółka wychodząc naprzeciw narastającym problemom powołał Zespół ds. organizacji rehabilitacji pocovidowej w składzie: Krzysztof Grzesik Dyrektor Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu, prof. dr hab. n. med. Roman Nowobilski pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dominika Studnicka Dyrektor Departamentu Zdrowia, Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej UMWM, Krystyna Walendowicz Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem, Stanisław Stępniewski Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, Katarzyna Rys Dyrektor Uzdrowiska Kopalni Soli „Wieliczka”, dr n. med. Krzysztof Czernicki Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej, prof. dr hab. n . med. Lucyna Mastalerz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chorób Płuc, Monika Michalska-Mazgaj Dyrektor Biura Inwestycji Strategicznych UMWM. W grupie ponad 5 mln ozdrowieńców (stan na 02.03.2022) niewątpliwie kilkanaście, a może kilkadziesiąt procent wymaga lub będzie wymagać pomocy w powrocie do zdrowia. Obserwujemy (na grupie ponad 900 pacjentów wyleczonych w rehabilitacji pulmonologiczno – pokowidowej i ogólnoustrojowej w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu i kilkuset w pozostałych ośrodkach), jak ogromną wagę i znaczenie ma jak najszybsze podjęcie rehabilitacji. Ozdrowieńcy, o których mowa charakteryzują się obniżeniem jakości życia, wydolności, a tym samym wydajności do pracy jak i do samodzielnego funkcjonowania w domu. Często w wyniku ogromnych tragedii rodzinnych potrzebują stałego nadzoru i wsparcia.

http://podcasty.radiokrakow.pl/abc-szczepien-294668?play=3376208