Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły  realizuje projekt „Budowa odrębnego pawilonu rehabilitacji, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19” dofinansowany z Funduszy Europejskich

Celem projektu jestprzebudowa i rozbudowa obiektów na terenie Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w taki sposób, aby zapewnić lepszą rehabilitację po przebytej chorobie wywołanej Covid-19 oraz zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów szpitala poprzez maksymalne rozdzielnie strumieni pacjentów przebywających na leczeniu szpitalnym, z pacjentami dochodzącymi na rehabilitację dzienną i ambulatoryjną.

Dofinansowanie projektu z UE: 7 999 874,84 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Inwestycja w ramach Projektu REACT-EU Działanie 14.1. REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce

Z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich zapraszamy do nowego budynku Ośrodka Rehabilitacji Dziennej, w którym przygotowaliśmy poniższe atrakcje:

12.05.2023 · 12:00 – 13:00 – Oprowadzenie po pomieszczeniach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej oraz po Dziale Pracowni Fizjoterapii (Rehabilitacji ambulatoryjnej).

· 13:00 – 14:00 – mini prelekcja oraz ćwiczenia z fizjoterapeutą w zakresie nauki prawidłowego oddychania – Sala oddechowa. W trakcje zajęć zostaną przedstawione ćwiczenia oddechowe, które usprawniają działanie układu oddechowego płuca po chorobach m.in. POChP, po COVID-19 i inne.

· 14:00 – 15:00 – możliwość skorzystania ze sprzętów do rehabilitacji pod okiem fizjoterapeutów.

· 15:00 – 16:00 – wykład fizjoterapeuty w zakresie skutecznego leczenia rehabilitacji pulmonologicznej oraz ogólnoustrojowej.

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje rezerwacja pod numerem telefonu: 32 642 80 90 wew. 58 lub mailowo na adres sekretariat@wschp.pl.

Powyższe atrakcje są bezpłatne. Miejsce: Kolejowa 1a, 32-310 Jaroszowie