VIII Zjazd Diagnozujących i Leczących Gruźlicę. Zapowiedź.

4 grudnia w Krakowie odbędzie się VIII Zjazd Diagnozujących i Leczących Gruźlicę organizowany przez Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu. Będzie to pierwszy Zjazd, kiedy będziemy rozmawiać o problematyce narastania gruźlicy, albowiem do czasu pandemii Covid-19 w Polsce proces eradykacji był mocno zaawansowany. Ważne informacje dla pracodawców, którzy szukają pracowników w krajach o wysokich współczynnikach zapadalności, co w konsekwencji rodzi konieczność długotrwałego procesu leczenia.