Zakończenie programu polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”.

Zakończenie programu polityki zdrowotnej pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego” w 2023 roku w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu

Program można uznać za sukces. Każdy stracony kilogram to walka z chorobami cywilizacyjnymi i ich skutkami – zwiększa to potencjalną długość życia, pomaga osiągnąć dobrostan fizyczny i psychiczny. Jedyne co przydałoby się dodatkowo to zwiększenie zasięgu programu na większą ilość ludzi oraz zwiększenie czasu trwania.

Lek. Wojciech Gut

„Ideą programu „Odważ się na zdrowie” w perspektywie długofalowej jest zapobieganie chorobom przewlekłym tj: cukrzyca, nadciśnienie, choroby układu sercowo-naczyniowego czy układu kostno stawowego. Poprzez edukację żywieniową i mobilizację do aktywności fizycznej obejmuje się również pacjentów skuteczną profilaktyką przeciw chorobom metabolicznym. Wszystkie osoby biorące udział w projekcie doskonale zaangażowały się w jego realizację. Na postępy w wynikach nie trzeba było długo czekać. Zwiększyła się świadomość żywieniowa oraz jej wpływ na zdrowie, a powstałe znajomości wśród uczestników i dalsze ich plany wspólnych aktywności fizycznych są najlepszym dowodem, że program spełnił swoje założenia. Każda z osób zakwalifikowanych do programu jest wygraną, a jej nagrodą jest recepta na zdrowie. Jako dietetyk kliniczny liczę, że w przyszłości będą istniały podobne programy, gdyż uważam że ruch i racjonalne odżywianie są filarem zdrowia.”

mgr Ksenia Kolanko-Haberka Dietetyk

Gdy przystąpiliśmy do projektu z hasłem „Odwagi – będzie lżej :)” liczyliśmy na powodzenie akcji. Efekty okazały się bardziej, niż zadowalające. Podczas naszych spotkań o charakterze edukacyjnym i terapeutycznym zastanawialiśmy się, dlaczego obecna sylwetka odbiega od pożądanego wizerunku? doedukowaliśmy się w temacie diety, psychologicznych zagadnień związanych z nadwagą i otyłością. Analizowaliśmy swoje „związki z jedzeniem”, następnie po zidentyfikowanych przyczyn nadmiaru w przyswajaniu pokarmów wzbudzaliśmy motywację do zmiany, aby „mniej, znaczyło więcej”… jak: więcej satysfakcji z siebie i witalności na co dzień, przy mniejszej podaży kalorii. Finalnie przekonaliśmy się, że można pomóc sobie, aby powzięte postanowienie redukcji masy ciała przyniosło wymierne efekty. Początkowa zachęta do wzięcia udziału w projekcie zaowocowała tym, co bardzo w życiu cenne – poprawą samopoczucia na co dzień oraz lepszym funkcjonowaniem. Ukierunkowując uwagę na dbanie o siebie poprzez utrzymanie własnych prozdrowotnych nawyków, dowiedliśmy, że do odważnych świat należy…albo też, że zdrowie jest w naszych rękach, czynach i na talerzu.

mgr Szczepan Zięba Psycholog

Jedną z kluczowych ról w programie zapobiegania nadwadze i otyłości – oprócz dietetyka czy psychologa – była odpowiednia dawka aktywności fizycznej. Uczestnicy, podzieleni na 10 grup ( po 10 osób w grupie) uczestniczyli pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry fizjoterapeutów w szeregu zajęć i ćwiczeń fizycznych. Zajęcia prowadzone były 2 lub 3 razy w tygodniu z dużą intensywnością, zarówno dla grup bardziej lub mniej zaawansowanych. Ćwiczenia miały bardzo różnorodną formę i odbywały się zarówno ma sali gimnastycznej,  nordic walking na świeżym powietrzu w otoczeniu lasów sosnowych jak również aqua aerobik na basenie w Jaroszowcu.

Indywidualny dobór odpowiednich obciążeń dla każdego z uczestników w/w programu oraz różnorodna forma prowadzonych zajęć wraz ze wspaniałą – wręcz rodzinną – atmosferą, były kluczowe do osiągnięcia zamierzonego celu utraty masy ciała.

mgr Kamil Glanowski Fizjoterapeuta

Przystępując do konkursu ogłoszonego i finansowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego mieliśmy duże wątpliwości czy uda się zebrać i zrealizować jakże ambitny projekt. Było to wyzwanie ze względu na skomplikowany system rozliczeń, który dopiero mieliśmy po raz pierwszy zrealizować. Należy dodać, że z projektu wycofała się placówka, która wcześniej projekt podobny realizowała. Ale kilka poprzednich lat pokazało, że nie tylko otrzymujemy znaczące środki, o które stale zabiega nasz Przewodniczący Radny Wojewódzkie Andrzej Wójcik. Ale zorganizowane przez Wicemarszałka Łukasza Smółkę Departamenty i pomoc wsparcie merytoryczne, sposób kontaktu z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego we wszelkiego rodzaju sprawach – to sprawiło, że podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do konkursu i przeprowadziliśmy z dużą satysfakcją dla mieszkańców i dla pracowników Szpitala. To następny krok w rozwoju i następne wsparcie, które możemy kierować dla otaczającego nas środowiska. Ważne też, iż wsparcia udzielały nam samorządy lokalne- okazało się, że możliwa jest współpraca i korzystanie z basenu w Jaroszowcu. Z wielką satysfakcją uczestniczę w każdym spotkaniu kursantów, ich radość, wspólnota napełniają optymizmem – dla takich chwil warto podejmować trudne wyzwania.

Dyrektor Krzysztof Grzesik