VI rocznica nadania imienia Edmunda Wojtyły

Zdjęcia z VI rocznicy nadania imienia Edmunda Wojtyły Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu.