Laboratorium

Mikroskop Axiolab 5 Zeiss służy do rutynowej pracy w Laboratorium – do diagnostyki in vitro powierzonego do badań materiału biologicznego. Mikroskop umożliwia wykrywanie czynników chorobotwórczych wielu chorób zakaźnych, między innymi gruźlicy. Mikroskop posiada możliwość dokumentacji cyfrowej- zdjęcia, filmy obserwowanych drobnoustrojów, komórek.

Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem MPW–352R jest przeznaczona do diagnostyki „in vitro” ( IVD) w medycznym laboratorium diagnostycznym. Służy do rozdziału powierzonego materiału biologicznego na składniki o różnych gęstościach pod wpływem działania siły odśrodkowej, do przygotowania, opracowania materiału do dalszych etapów diagnostycznych.

Zamrażarka niskotemperaturowa laboratoryjna przeznaczona do przechowywania materiału biologicznego, szczepów bakteryjnych w medycznym laboratorium diagnostycznym.

Zamrażarka niskotemperaturowa umożliwia przechowywanie w głębokim zamrożeniu ( temperatura do – 86 stopni C): komórek, próbek DNA, osocza, szczepów bakteryjnych do kilkunastu lat tzw. mikrobanki, zapewniając tym samym stabilność materiału biologicznego. Jest to niezbędne do archiwizowania próbek materiału biologicznego w celu powtórzenia badań, wykonania badań retrospektywnych, analiz i dochodzeń epidemiologicznych.

INWESTYCJE 2022

1. „Doposażono laboratorium w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda”. W ramach zadania został zakupiony mikroskop laboratoryjny, zamrażarka laboratoryjna, wirówka laboratoryjna. Kwota 180 000 zł z czego wartość dofinansowania z Urząd Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  – z budżetu Województwa 180 000 zł Środki własne 3 000,00 zł

2. Zakupiono lampy UVC Kwota 127 512,12 zł z czego wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowski Województwa Małopolskiego –  budżet Województwa 120 000,00 zł *Środki własne  7 512,12 zł

3. Zrealizowano inwestycje w zakresie demontażu istniejących dźwigów szpitalnych oraz zakupiono i zamontowano nowe dwa dźwigi w istniejących szybach windowych.   Kwota zadania  513 903,00  zł z czego wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego –  budżet Województwa 265 903,00, wartość PFRON 245 000,00 zł oraz środki własne  3 000 zł.

4. W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej Pakiet Medyczny III  zakupiono łóżka szpitalne – 48 sztuk, pościel medyczną – 160 szt. Planuje się zakupić analizator mikrobiologiczny, pulsoksymetry, aparat do mierzenia ciśnienia elektryczny wraz z wyposażeniem, defibrylator z wyposażeniem, osprzęt do UGULa, (zestaw), agavibron, kozetki medyczne, stół rehabilitacyjny regulowany elektrycznie, pompy strzykawkowe wraz ze stojakiem, aparat EKG, wózek reanimacyjny, nebulizatory, kamizelka wymienna do urządzenia Hill-Rom oraz wirówki do zabiegów wirowych, nebulizatory.  Kwota 1 178 000 zł z czego wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego –  budżet Województwa 1 000 000 zł , środki własne  178 000 zł

5. „Budowa odrębnego pawilonu rehabilitacji w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu, wraz z dostosowaniem pomieszczeń w Budynku Głównym celem poprawy jakości, efektywności i dostępności do różnych form rehabilitacji, w tym rehabilitacji pocovidowej wraz z wyposażeniem.” Zadanie realizowane jest ze środków REACT-EU w ramach 14 oś priorytetowa RPO WM na lata 2014-2020. Środki 8 mln z  REACT-EU. Do chwili obecnej został oddany do użytkowania Ośrodek Rehabilitacji Dziennej. Czas realizacji 2022 – 2023 rok.

6. Modernizacja kuchni szpitalnej z jadalnią wraz z wyposażeniem w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu. W ramach zadania została zmodernizowana jadalnia, pomieszczenia kuchenne, modernizacja windy towarowej wykorzystywanej do transportu termosów oraz zostało zakupione wyposażenie m.in. szafa chłodnicza, regały nierdzewne, zlewy dwukomorowe nierdzewne, piec konwekcyjno-parowy. Kwota zadania  449 097,00 zł z czego wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego –  budżet Województwa 434 097,00  zł , Środki własne  15 000 zł.

7. W ramach zadania Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) w roku 2022 został zakupiony sprzęt informatyczny,  pozostała część zadania tj. oprogramowanie realizowane będzie w 2023 r. Wartość zadania  2 334 401,75 zł z czego wartość dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego –  budżet Województwa 2 100 615,72 zł   Środki własne  233 401,75 zł

INWESTYCJE 2021

1. Doposażenie Oddziału Rehabilitacji w sprzęt rehabilitacyjny lub wymiana sprzętu w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

Doposażenie Oddziału Rehabilitacji w sprzęt rehabilitacyjny  w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły m.in. : szyna do ćwiczeń biernych stawu barkowego 1szt.; laser skanujący 1 szt.; sprzęt do treningu rowerowego w tym fotel do ćwiczeń mięśnia czworogłowego ( urządzenie diagnostyczne) 1 szt.; kamizelka wibracyjna 1 szt. ; kamizelka pneumatyczna ( drenażowa) 3 szt. ; bieżnia elektryczna 2 szt. ; spirometr 1 szt.; ergospirometr 1 szt.; gazometr 1 szt. Jednostki powiatu olkuskiego ( Urząd Gminy Klucze, Urząd Gminy Trzyciąż, Urząd Gminy Bolesław, Urząd Miasta i Gminy  Bukowno, Urząd Miasta i Gminy  Wolbrom, Urząd Miasta i Gminy Olkusz, Starostwo Powiatowe) dołożyły się do inwestycji ( pokrycie wkładu własnego Szpitala) w ramach przekazania do UMWM środków z przeznaczeniem dla Szpitala w wysokości łącznej 159 046,00 zł.  Szpital otrzymał darowiznę w wysokości 30 000,00 zł od Fundacji Ochrony Zdrowia. Razem 650 056,89 zł

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  629 562,00 zł
 • ŚRODKI WŁASNE  20 494,89 zł

2. Doposażenie i wymiana sprzętu na Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

Zakupiono EKG – Elektrokardiograf – 4411,80 zł

 • ŚRODKI WŁASNE     4 411,80 zł

3. Zakup  nebulizatorów   10 sztuk  ( inhalator) – 1933,20 zł

 • ŚRODKI WŁASNE  1 933,20 zł

4.  Zakup dozowników tlenu – 53 szt.  – 16 828,56 zł

 • ŚRODKI WŁASNE   16 828,56 zł

5.Zakup samochodu transportowo-osobowego dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc I Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły  39 900 zł

 • ŚRODKI WŁASNE     39 900,00   zł

6. Rewitalizacja terenu zieleni wraz z modernizacją fontanny przy Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły 23 437,60 zł

 • ŚRODKI WŁASNE  23 437,60 zł

7. Zakup zbiornika tlenu medycznego lub urządzenia do pozyskiwania tlenu z powietrza ( koncentrator tlenu) wraz z wymianą stacji redukcji oraz dokończenie rozprowadzenia pozostałych punktów tlenu). Inwestycja zrealizowana w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej Pakiet Medyczny II. 546 354,44 zł

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego   498 706,20 zł
 • ŚRODKI WŁASNE 47 648,24 zł

8. Zakup agregatu prądotwórczego zabezpieczającego Szpital w energie elektryczną i posadowienie oraz wymiana elementów i podzespołów umożliwiających zasilanie Szpitala. Inwestycja zrealizowana w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej Pakiet Medyczny II 555 770,99 zł

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego    493 569,19 zł
 • ŚRODKI WŁASNE   62 201,80 zł

9. Zakup bramek dezynfekcyjnych  w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej Pakiet Medyczny II koszt 71 586,00 zł

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego   71 586,00 zł

9. MSIM Małopolski System Informacji Medycznej. Realizacja Umowy na doradztwo w zakresie realizacji MSIM. 26 006,14 zł

 • ŚRODKI WŁASNE  26 006,14 zł