Podziękowania za walkę z COVID-19

Szanowny Pan

Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan

Łukasz Smółka

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Składamy serdeczne podziękowania za docenienie pracy pracowników Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu, szczególnie w tak trudnym okresie jakim jest walka z pandemią COVID-19. 

Pandemia, która dotknęła całe społeczeństwo – pod względem zdrowia, organizacji życia i pracy – w dobitny sposób uświadomiła nam, że nie wolno zapomnieć o tym, jak cenne, a z drugiej strony, jak kruche jest ludzkie życie. Czas pandemii to czas próby dla nas wszystkich – pacjentów, personelu medycznego, samorządów, rządów ale i obywateli. Niemal z dnia na dzień musieliśmy podjąć olbrzymi trud przygotowanie placówek na walkę z koronawirusem i doposażenie ich w niezbędny sprzęt i środki ochrony. Dla naszego Szpitala, w którym leczymy gruźlicę były to nowe doświadczenia. Ogromny strach przed skutkami połączenia dwóch tak groźnych chorób. Otrzymane środki pomogły nam w realizacji programu rehabilitacji osób o przebytym COVID-19. Mamy liczne przykłady tego, jak bezradni czuli się pacjenci, jak bardzo bali się o swoje życie. Dlatego z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że rehabilitacja, którą mogli odbyć w Naszej placówce dała im wiarę w siebie i „nadzieje na lepsze jutro”.

Przez dyplom, który otrzymaliśmy od Zarządu Województwa Małopolskiego czujemy, że jesteśmy bardzo ważni  oraz potrzebni. Dobro, które dajemy, zatacza koło i wcześniej czy później do nas wraca.

Z poważaniem

Dyrekcja oraz Pracownicy

Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc

i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu