Małopolskie Dni Profilaktyki i Zdrowia

Szanowni Państwo,

Wspólnie z prof. Romanem Nowobilskim (Szpital Uniwersytecki, Uniwersytet Jagielloński) staramy się utworzyć przy Marszałku Województwa zespół, który miałby się zająć problematyką postcovidowców – long covid. W tym zakresie wiemy co jest potrzebne na linii Szpital – covidowy – szpital rehabilitacyjny. Natomiast środowisko gospodarcze wysyła zapotrzebowanie pomocy pracownikom, którzy nadal mają problemy zdrowotne, a nie mogą zaprzestać pracy. Dlatego postanowiłem wydłużyć czas pracy rehabilitacji ambulatoryjnej, tak by możliwe było przyjście po pracy. Do rehabilitacji może skierować każdy lekarz mający kontrakt z NFZ (paradoksalnie nawet stomatolog). Zwróciłem się do Państwa pierwszych z w/w propozycją zakładając, że wśród Państwa pracowników – jako największego zakładu pracy ten problem może wystąpić najczęściej. Niemniej niebawem mogą się pojawić skierowania innych podmiotów.

Wówczas, o ile Państwo będziecie zainteresowani możemy podjąć inne działania, albowiem zakres rozliczanych świadczeń do NFZ jest nieco „mizerny” i naszym zdaniem nie może być skuteczny. Dlatego niejako nieodpłatnie postaramy się poszerzać działania na rzecz pacjenta, by były według zdobytej przez nas wiedzy (a mamy już blisko 600 osób po rehabilitacji postcovidowej) były przede wszystkim skuteczne. 

W Polsce praktycznie nie odbywa się rehabilitacja postcovidowa ambulatoryjna, ponieważ dotyczy ona szczególnie płuc, a jest to tak specyficzny rodzaj rehabilitacji, że bardzo niewiele ośrodków to potrafi. Dlatego chcę pokazać i na tym przykładzie prowadzić rozmowy z NFZ.  

Pozdrawiam

Krzysztof Grzesik   

Zgodnie z zarządzeniem  Nr 42/2021/DSOZ  załącznik nr 6b z dnia 5 marca 2021r.aby spełnić warunki przyjęcia  na rehabilitacje ambulatoryjną pocovidową potrzebne jest skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne  wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego  z rozpoznaniem pocovid (U.09.9 lub U.0.9), oraz zaświadczenie lekarskie lub wydruk z Internetowego Konta Pacjenta  z potwierdzeniem daty końca izolacji domowej.

Świadczeniem programu obejmuje się pacjentów, którzy przebyli COVID 19. Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID – 19.

Godziny pracy Rehabilitacji Ambulatoryjnej od 6.09. 2021r zostały rozszerzone tj. od godziny 7.00 do godziny 20.00 tak aby każdy mógł skorzystać z rehabilitacji nie ponosząc kosztów. Z rehabilitacji będzie można korzystać przed lub po pracy.

W dniach 22.09 oraz 24.09 2021r. Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły bierze udział w akcji MAŁOPOLSKIE DNI PROFILKATYKI I  ZDROWIA w ramach której będziemy prowadzić m.in. pokazy ćwiczeń  dla osób po przebytym  COVID -19 , których stan zdrowia nie pozwala na pełną aktywność zawodową . Wydarzenie będzie odbywać się w naszym Szpitalu w godzinach 12.00-14.00. Bardzo prosimy osoby chętne z Państwa jednostki o wcześniejszą rejestracje pod nr telefonu 32 6428090 wew. 58 lub 18 ( wszystkie informacje podane w załączeniu).