PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PLAN ZAMÓWIEŃ

Rok 2019 – BIEŻĄCE OGŁOSZENIA

Zakup USG dla Małopolskiego Szpitala
Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
ZP 04/19

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

 

SIWZ

Załącznik  do SIWZ

Załącznik nr 1a

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

Zakup spirometru dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji
im. Edmunda Wojtyły 

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

 

SIWZ

Załącznik  do SIWZ

Załącznik 1a

Informacja z otwarcia ofert

                  Wynik

 

 

 

Dostawa jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

ZP/02/2019

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

O ZMIANIE
OGŁOSZENIA

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie

SIWZ + Załączniki 

Pakiet nr 1

Pakiet nr 2

Pakiet nr 3

Pakiet  nr 4

SIWZ – zmiana

SIWZ – wyjaśnienia

Pakiet nr 3 – Zmiana

Pakiet  nr 5

Pakiet  nr 6

SIWZ – zmiana

SIWZ – wyjaśnienia
Pakiet  nr 4 – zmiana 

Pakiet  nr 7

Pytania i Odpowiedzi

Pytania i Odpowiedzi 2

Pytania i Odpowiedzi 3

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

 

 

 

 

 

„Dostawa produktów leczniczych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły „

ZP/01/2019 

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

 

SIWZ

Załącznik  do SIWZ

Załącznik

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 6 – 1

Załącznik nr 6-2

Załącznik nr 5

Odpowiedź na pytania nr 1
Odpowiedź na pytania nr 2
Informacja z otwarcia ofert

Wynik

 

 

 

„Zakup łóżek dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły” 

ZP/11/2018

 

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

 

SIWZ

Odpowiedź na pytania Informacja z otwarcia ofert 

Wynik

 

 

 

„Zakup i montaż nowoczesnego systemu krioterapii – Kriokomora”

ZP/10/2018

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

 

SIWZ

Odpowiedź na pytania 1 Informacja z otwarcia ofert 

 

Wynik

 

„Zakup i montaż nowoczesnego systemu krioterapii – Kriokomora”

ZP/09/2018

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

 

SIWZ

 Odpowiedź na pytania 1

 Odpowiedź na pytania  2

Odpowiedź na pytania  3

Informacja z otwarcia ofert 

 

 

Wynik

 

 

„Zakup łóżek  dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”

ZP/08/2018

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE
OGŁOSZENIA

Ogłoszenie

SIWZ

 

Odpowiedź na pytania 1

 

Odpowiedź na pytania 2

Informacja z otwarcia ofert 

Wynik

 

 

 

DOSTAWA JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

ZP/07/18

 

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie

ogłoszenia

  Ogłoszenia

SIWZ

Załącznik  do SIWZ

Załącznik

 Odpowiedź na pytanie

 

Informacja z otwarcia ofert 

Wynik

 

 

 

 

„Dostawa kamizelki z elektrycznymi oscylatorami  dla Małopolskiego Szpitala   Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”

ZP/06/2018

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

 

SIWZ

 

 

 Informacja z otwarcia ofert 

Wynik

 

 

 

 

„Remont nawierzchni utwardzonej”.

ZP/05/2018

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik

Załącznik nr 5 do SIWZ

 Załącznik

Informacja z otwarcia ofert 

Wynik

 

 

 

 

 

„Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu rehabilitacyjnego dla Małopolskiego Szpitala   Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły – Szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego. „

ZP/04/2018

 

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

 Pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie 

 Informacja z otwarcia ofert 

WZÓR  OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI

LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Załącznik 1

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Dostawa produktów leczniczych oraz jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych

dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły z siedzibą w Jaroszowcu

 ZP. I. 2.224/03/18

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie

ogłoszenia

  Ogłoszenia

SIWZ

Formularz asortymentowy – załącznik nr 1A

 Załącznik

Zmiana Formularza asortymentowego – załącznik nr 1A

Załącznik

 Pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie 

Pytanie nr 2

Odpowiedź na pytanie 

Pytanie nr 3

Odpowiedź na pytanie 

Pytanie nr 4

Odpowiedź na pytanie 

Pytanie nr 5

Odpowiedź na pytanie 

Pytanie nr 6

Odpowiedź na pytanie 

WZÓR  OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI

LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Informacja z zawarcia ofert

WYNIK

 

 

Zakup wideobronchofiberoskopu
dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
z siedzibą w Jaroszowcu

ZP/02/2018

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedź na pytanie   Informacja z otwarcia ofert 

 

WZÓR  OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI

LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ – Załącznik

WYNIK Załącznik 1

Załącznik 2

 

 

 

 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ i URUCHOMIENIEM  CYFROWEGO APARATU RTG

dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji  w Jaroszowcu

  ZP/01/2018

 

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Ogłoszenia

SIWZ

Odpowiedź na pytanie 1
Odpowiedź na pytanie 2
Odpowiedź na pytanie 3.Odpowiedź na pytanie 4.Odpowiedź na pytanie 5.Odpowiedź na pytanie 6. WYJAŚNIENIE DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 4 Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie część 7

Uzupełnienie odpowiedzi na pytania nr 7

Odpowiedź na pytanie

Informacja z otwarcia ofert 

Załącznik WZÓR  OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI

LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

WYNIK

Załącznik

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2017 – BIEŻĄCE OGŁOSZENIA

Dostawa wyposażenia dla Rozbudowanego Pawilonu Gruźlicy o 3 izolatki oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji 

 ZP/05/2017 

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

zmiana Ogłoszenia

SIWZ

załączniki

 

Informacja z otwarcia ofert część 1

 Załącznik WYNIK

Rozbudowa Pawilonu Gruźlicy o 3 izolatki oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji 

 ZP/04/2017  

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik:

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

Informacja z otwarcia ofert część 1

Załącznik 1

 

 

Załącznik WYNIK

Zamówienia publiczne – PLIKI DO POBRANIA

„Dostawa produktów leczniczych oraz jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu”

ZP/03/2017

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik:

załączniki

 Odpowiedź na pytanie 

 

Odpowiedź na pytanie część 1

Odpowiedź na pytanie część 2

  Informacja z otwarcia ofert część 1

Załącznik 1

„Dostawa produktów leczniczych oraz jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu”

ZP/02/2017

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik:

załączniki

 Odpowiedź na pytanie 

 

Odpowiedź na pytanie część 1

Odpowiedź na pytanie część 2

Odpowiedź na pytanie część 3

Odpowiedź na pytanie część 4

 Informacja z otwarcia ofert część 1
Informacja z otwarcia ofert część 2Informacja z otwarcia ofert część 3
Informacja z otwarcia ofert część 4Załącznik 1

Załącznik WYNIK

 

„Dostawa produktów leczniczych sprowadzanych w ramach importu docelowego”

 ZP/01/2017

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

 Informacja z otwarcia ofert

    Załącznik 1

 

 

 

 

Rok 2016 – BIEŻĄCE OGŁOSZENIA

Zamówienia publiczne – PLIKI DO POBRANIA

„Dostawa aparatury i urządzenia do rehabilitacji wraz z uruchomieniem”

 ZP.I.2.224/10/16

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki:

załączniki

 Odpowiedź na pytanie część 1

Odpowiedź na pytanie część 2

Informacja z otwarcia ofert część 1
Informacja z otwarcia ofert część 2

Załącznik 1

Załącznik 2

„Dostawa sprzętu  rehabilitacyjnego  wraz z uruchomieniem

ZP.I.2.224/09/16

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki:

załączniki

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie 1
Odpowiedź na pytanie 2
Odpowiedź na pytanie 3
Odpowiedź na pytanie 4
Odpowiedź na pytanie 5
Informacja z otwarcia ofert 1
Informacja z otwarcia ofert 2
Informacja z otwarcia ofert 3
Informacja z otwarcia ofert 4

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

 

Archiwalne zamówienia publiczne znajdują się pod adresem: http://www.stara.wschp.pl/bip.php