PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PLAN ZAMÓWIEŃ

Rok 2018 – BIEŻĄCE OGŁOSZENIA

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ i URUCHOMIENIEM  CYFROWEGO APARATU RTG

dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji  w Jaroszowcu

  ZP/01/2018

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Ogłoszenia

SIWZ

 Odpowiedź na pytanie 1
Odpowiedź na pytanie 2
Odpowiedź na pytanie 3Odpowiedź na pytanie 4Odpowiedź na pytanie 5Odpowiedź na pytanie 6WYJAŚNIENIE DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 4

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie część 7

Uzupełnienie odpowiedzi na pytania nr 7

Odpowiedź na pytanie

 

 

 

  Informacja z otwarcia ofert 

Załącznik WZÓR  OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI

LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

WYNIK

Załącznik

Rok 2017 – BIEŻĄCE OGŁOSZENIA

Dostawa wyposażenia dla Rozbudowanego Pawilonu Gruźlicy o 3 izolatki oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji 

 ZP/05/2017 

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

zmiana Ogłoszenia

SIWZ

załączniki

 

Informacja z otwarcia ofert część 1

 Załącznik WYNIK

Rozbudowa Pawilonu Gruźlicy o 3 izolatki oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji 

 ZP/04/2017  

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik:

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

Informacja z otwarcia ofert część 1

Załącznik 1

 

 

Załącznik WYNIK

Zamówienia publiczne – PLIKI DO POBRANIA

„Dostawa produktów leczniczych oraz jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu”

ZP/03/2017

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik:

załączniki

 Odpowiedź na pytanie 

 

Odpowiedź na pytanie część 1

Odpowiedź na pytanie część 2

  Informacja z otwarcia ofert część 1

Załącznik 1

„Dostawa produktów leczniczych oraz jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu”

ZP/02/2017

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik:

załączniki

 Odpowiedź na pytanie 

 

Odpowiedź na pytanie część 1

Odpowiedź na pytanie część 2

Odpowiedź na pytanie część 3

Odpowiedź na pytanie część 4

 Informacja z otwarcia ofert część 1
Informacja z otwarcia ofert część 2Informacja z otwarcia ofert część 3
Informacja z otwarcia ofert część 4Załącznik 1

 

Załącznik WYNIK

 

„Dostawa produktów leczniczych sprowadzanych w ramach importu docelowego”

 ZP/01/2017

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

 Informacja z otwarcia ofert

    Załącznik 1

 

 

 

 

Rok 2016 – BIEŻĄCE OGŁOSZENIA

Zamówienia publiczne – PLIKI DO POBRANIA

„Dostawa aparatury i urządzenia do rehabilitacji wraz z uruchomieniem”

 ZP.I.2.224/10/16

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki:

załączniki

 Odpowiedź na pytanie część 1

Odpowiedź na pytanie część 2

Informacja z otwarcia ofert część 1
Informacja z otwarcia ofert część 2

Załącznik 1

Załącznik 2

„Dostawa sprzętu  rehabilitacyjnego  wraz z uruchomieniem

ZP.I.2.224/09/16

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki:

załączniki

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie 1
Odpowiedź na pytanie 2
Odpowiedź na pytanie 3
Odpowiedź na pytanie 4
Odpowiedź na pytanie 5
Informacja z otwarcia ofert 1
Informacja z otwarcia ofert 2
Informacja z otwarcia ofert 3
Informacja z otwarcia ofert 4

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

 

Archiwalne zamówienia publiczne znajdują się pod adresem: http://www.stara.wschp.pl/bip.php