PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PLAN ZAMÓWIEŃ

Rok 2020- BIEŻĄCE ZAMÓWIENIA

Modernizacja tarasu głównego w ramach zadania „Modernizacja tarasu głównego wraz z wykonaniem nowych terenów utwardzonych na terenie Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły.”

ZP.I.2.224/10/20

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik numer 9 projekt

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

“Dostawa rękawiczek jednorazowych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu”

ZP.I.2.224/09/20

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania Informacja z otwarcia ofert

Wynik

Wykonanie nowych terenów utwardzonych w ramach zadania

„ Modernizacja tarasu głównego wraz z wykonaniem nowych terenów utwardzonych na terenie Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły.”

ZP.I.2.224/08/20

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

załączniki w formie edytowalnej ZP_08_2020 WSCHP (paczka ZIP)

Załącznik nr  Formularz ofertowy

1.1;1.2 do SIWZ

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Projekt umowy

Załącznik nr 4 wzór oświadczenia o grupy kapitałowej

Załącznik nr 5.1 Przedmiar robót dla części I zamówienia

Załącznik nr 5.2 Przedmiar robót dla części II zamówienia

Załącznik nr 6 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Załącznik nr 7 Oświadczenie wykonawcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

Załącznik nr 8.1; 8.2 Wykaz robót dla części I i części II

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

Dostawa jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

ZP.I.2.224/07/20

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1A

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2 

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

 

Dostawa  łóżek  dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

ZP.I.2.224/6/20

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

Zmiany do SIWZ

Poprawny załącznik zmiany do SIWZ

Załącznik w wersji edytowalnej 

Poprawny załącznik w wersji edytowalnej 

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytania 3

Odpowiedzi na pytania 4

Odpowiedzi na pytania 5

Odpowiedzi na pytania 6

Odpowiedzi na pytania 7

Odpowiedzi na pytania 8

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

Dostawa produktów leczniczych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu

ZP.1.2.224/05/20

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Pakiet 1

Pakiet 2

Pakiet 3

Załącznik w wersji edytowalnej 

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytania 3

 

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

 

Dostawa i montaż urządzenia laboratoryjnego – autoklawu w ilości 2 szt. dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu. 

ZP.1.2.224/04/20

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

 

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

Dostawa produktów leczniczych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu

ZP.1.2.224/03/20

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 4,

Załącznik nr 1A

Pakiet 1

Pakiet 2

Pakiet 3

Pakiet 4

Pakiet 5

Pakiet 6

Pakiet 7

Załącznik w wersji edytowalnej 

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytania 3

Odpowiedzi na pytania 4

 

 

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemem dekontaminacji powietrza w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu

ZP.I.2.224/02/20

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1,2A,2B,2C, 3,7,8,9

Załączniki edytowalne do SIWZ

Załączniki edytowalne

Załącznik nr 4

Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 5

STWiORB roboty instalacyjne

STWiORB roboty budowlane

Załącznik nr 6

Przedmiar robót – roboty budowlane 

Przedmiar robót – instalacje elektryczne

Przedmiar robót – instalacje sanitarne

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2 

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Wynik

 

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemem dekontaminacji powietrza w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu

ZP.I.2.224/01/20

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1,2 A,2B,2C, 3,7,8,9

Załącznik nr 4

Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 5

STWiORB roboty instalacyjne

STWiORB roboty budowlane

Załącznik nr 6

Przedmiar robót – roboty budowlane 

Przedmiar robót – instalacje elektryczne

Przedmiar robót – instalacje sanitarne

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania

 

Unieważnienie

 

Rok 2019 – BIEŻĄCE OGŁOSZENIA

Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemem dekontaminacji powietrza w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu

ZP.I.2.224/07/19

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ

SIWZ – zmiana

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Załącznik nr 3

Projekt umowy

Załącznik nr 4

Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 5

STWiORB roboty budowlane

STWiORB roboty budowlane

Załącznik nr 6

Przedmiar robót roboty budowlane 

Przedmiar robót – instalacje elektryczne

Przedmiar robót – instalacje sanitarne

Załącznik_nr_7

Załącznik_nr_8

Załącznik_nr_9

Pytania i Odpowiedzi 

 

Unieważnienie

 

Zakup automatycznego systemu do hodowli, wykrywania wzrostu i oznaczania lekowrażliwości prątków dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji 

im. Edmunda Wojtyły 

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

SIWZ

Zmiana SIWZ

SIWZ ZMIANA

Pytania i Odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert

Wynik

              

Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemem dekontaminacją powietrza w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

 

SIWZ

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Załącznik nr 3

Projekt umowy

Załącznik nr 4

Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 5

STWiORB roboty budowlane

STWiORB roboty budowlane

Załącznik nr 6

Przedmiar robót roboty budowlane 

Przedmiar robót – instalacje elektryczne

Przedmiar robót – instalacje sanitarne

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zakup USG dla Małopolskiego Szpitala
Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
ZP 04/19

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

 

SIWZ

Załącznik  do SIWZ

Załącznik nr 1a

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

Zakup spirometru dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji
im. Edmunda Wojtyły 

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

 

SIWZ

Załącznik  do SIWZ

Załącznik 1a

Informacja z otwarcia ofert

                  Wynik

 

 

 

Dostawa jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły

ZP/02/2019

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

O ZMIANIE
OGŁOSZENIA

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie

SIWZ + Załączniki 

Pakiet nr 1

Pakiet nr 2

Pakiet nr 3

Pakiet  nr 4

SIWZ – zmiana

SIWZ – wyjaśnienia

Pakiet nr 3 – Zmiana

Pakiet  nr 5

Pakiet  nr 6

SIWZ – zmiana

SIWZ – wyjaśnienia
Pakiet  nr 4 – zmiana 

Pakiet  nr 7

Pytania i Odpowiedzi

Pytania i Odpowiedzi 2

Pytania i Odpowiedzi 3

Informacja z otwarcia ofert

Wynik

 

 

 

 

 

“Dostawa produktów leczniczych dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły “

ZP/01/2019 

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

 

SIWZ

Załącznik  do SIWZ

Załącznik

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 6 – 1

Załącznik nr 6-2

Załącznik nr 5

Odpowiedź na pytania nr 1
Odpowiedź na pytania nr 2
Informacja z otwarcia ofert

Wynik

 

 

 

“Zakup łóżek dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły” 

ZP/11/2018

 

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

 

SIWZ

Odpowiedź na pytania Informacja z otwarcia ofert 

Wynik

 

 

 

“Zakup i montaż nowoczesnego systemu krioterapii – Kriokomora”

ZP/10/2018

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

 

SIWZ

Odpowiedź na pytania 1 Informacja z otwarcia ofert 

 

Wynik

 

“Zakup i montaż nowoczesnego systemu krioterapii – Kriokomora”

ZP/09/2018

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

 

SIWZ

 Odpowiedź na pytania 1

 Odpowiedź na pytania  2

Odpowiedź na pytania  3

Informacja z otwarcia ofert 

 

 

Wynik

 

 

“Zakup łóżek  dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”

ZP/08/2018

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE
OGŁOSZENIA

Ogłoszenie

SIWZ

 

Odpowiedź na pytania 1

 

Odpowiedź na pytania 2

Informacja z otwarcia ofert 

Wynik

 

 

 

DOSTAWA JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH

ZP/07/18

 

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie

ogłoszenia

  Ogłoszenia

SIWZ

Załącznik  do SIWZ

Załącznik

 Odpowiedź na pytanie

 

Informacja z otwarcia ofert 

Wynik

 

 

 

 

“Dostawa kamizelki z elektrycznymi oscylatorami  dla Małopolskiego Szpitala   Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły”

ZP/06/2018

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

 

SIWZ

 

 

 Informacja z otwarcia ofert 

Wynik

 

 

 

 

“Remont nawierzchni utwardzonej”.

ZP/05/2018

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik

Załącznik nr 5 do SIWZ

 Załącznik

Informacja z otwarcia ofert 

Wynik

 

 

 

 

 

“Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu rehabilitacyjnego dla Małopolskiego Szpitala   Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły – Szyna CPM do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego. “

ZP/04/2018

 

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

 Pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie 

 Informacja z otwarcia ofert 

WZÓR  OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI

LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Załącznik 1

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Dostawa produktów leczniczych oraz jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych

dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły z siedzibą w Jaroszowcu

 ZP. I. 2.224/03/18

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie

ogłoszenia

  Ogłoszenia

SIWZ

Formularz asortymentowy – załącznik nr 1A

 Załącznik

Zmiana Formularza asortymentowego – załącznik nr 1A

Załącznik

 Pytanie nr 1

Odpowiedź na pytanie 

Pytanie nr 2

Odpowiedź na pytanie 

Pytanie nr 3

Odpowiedź na pytanie 

Pytanie nr 4

Odpowiedź na pytanie 

Pytanie nr 5

Odpowiedź na pytanie 

Pytanie nr 6

Odpowiedź na pytanie 

WZÓR  OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI

LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Informacja z zawarcia ofert

WYNIK

 

 

Zakup wideobronchofiberoskopu
dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły
z siedzibą w Jaroszowcu

ZP/02/2018

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedź na pytanie   Informacja z otwarcia ofert 

 

WZÓR  OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI

LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ – Załącznik

WYNIK Załącznik 1

Załącznik 2

 

 

 

 

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ i URUCHOMIENIEM  CYFROWEGO APARATU RTG

dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji  w Jaroszowcu

  ZP/01/2018

 

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Ogłoszenia

SIWZ

Odpowiedź na pytanie 1
Odpowiedź na pytanie 2
Odpowiedź na pytanie 3.Odpowiedź na pytanie 4.Odpowiedź na pytanie 5.Odpowiedź na pytanie 6. WYJAŚNIENIE DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 4 Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie część 7

Uzupełnienie odpowiedzi na pytania nr 7

Odpowiedź na pytanie

Informacja z otwarcia ofert 

Załącznik WZÓR  OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI

LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

WYNIK

Załącznik

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2017 – BIEŻĄCE OGŁOSZENIA

Dostawa wyposażenia dla Rozbudowanego Pawilonu Gruźlicy o 3 izolatki oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji 

 ZP/05/2017 

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

zmiana Ogłoszenia

SIWZ

załączniki

 

Informacja z otwarcia ofert część 1

 Załącznik WYNIK

Rozbudowa Pawilonu Gruźlicy o 3 izolatki oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji 

 ZP/04/2017  

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik:

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

załączniki

Informacja z otwarcia ofert część 1

Załącznik 1

 

 

Załącznik WYNIK

Zamówienia publiczne – PLIKI DO POBRANIA

“Dostawa produktów leczniczych oraz jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu”

ZP/03/2017

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik:

załączniki

 Odpowiedź na pytanie 

 

Odpowiedź na pytanie część 1

Odpowiedź na pytanie część 2

  Informacja z otwarcia ofert część 1

Załącznik 1

“Dostawa produktów leczniczych oraz jednorazowego sprzętu i materiałów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu”

ZP/02/2017

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik:

załączniki

 Odpowiedź na pytanie 

 

Odpowiedź na pytanie część 1

Odpowiedź na pytanie część 2

Odpowiedź na pytanie część 3

Odpowiedź na pytanie część 4

 Informacja z otwarcia ofert część 1
Informacja z otwarcia ofert część 2Informacja z otwarcia ofert część 3
Informacja z otwarcia ofert część 4Załącznik 1

Załącznik WYNIK

 

“Dostawa produktów leczniczych sprowadzanych w ramach importu docelowego”

 ZP/01/2017

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

 Informacja z otwarcia ofert

    Załącznik 1

 

 

 

 

Rok 2016 – BIEŻĄCE OGŁOSZENIA

Zamówienia publiczne – PLIKI DO POBRANIA

“Dostawa aparatury i urządzenia do rehabilitacji wraz z uruchomieniem”

 ZP.I.2.224/10/16

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki:

załączniki

 Odpowiedź na pytanie część 1

Odpowiedź na pytanie część 2

Informacja z otwarcia ofert część 1
Informacja z otwarcia ofert część 2

Załącznik 1

Załącznik 2

“Dostawa sprzętu  rehabilitacyjnego  wraz z uruchomieniem

ZP.I.2.224/09/16

Ogłoszenie SIWZ Pytania Wynik

Ogłoszenie

SIWZ

Załączniki:

załączniki

Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie 1
Odpowiedź na pytanie 2
Odpowiedź na pytanie 3
Odpowiedź na pytanie 4
Odpowiedź na pytanie 5
Informacja z otwarcia ofert 1
Informacja z otwarcia ofert 2
Informacja z otwarcia ofert 3
Informacja z otwarcia ofert 4

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

 

Archiwalne zamówienia publiczne znajdują się pod adresem: http://www.stara.wschp.pl/bip.php